Na podstawie art. 33 ust. 3 i ust. 6 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 507 z późn. zm.) w związku z § 4 ust. 1 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej stanowiącego załącznik do uchwały Nr 91/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu aplikacji radcowskiej oraz § 5 uchwały Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich stanowiącej załącznik do uchwały Nr 9/IX/2013 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 listopada 2013 r. w związku z § 2 ust. 1, § 5 oraz 23 pkt 4 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 37/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 marca 2014 r. uchwala się, co następuje:

§ 1. W związku uzyskaniem pozytywnej oceny z egzaminu wstępnego na aplikację radcowską oraz wnioskiem z dnia 5.11.2015r. postanawia się wpisać na listę aplikantów radcowskich:

1. Abramowicz Marcin

2. Bobrowicz Diana

3. Buzun Paulina

4. Chmielewski Patryk

5. Dudkiewicz Arkadiusz

6. Dworakowska Joanna

7. Falkowski Łukasz

8. Garbowska Emilia

9. Gołaś Tomasz

10. Gosk Adrian

11. Gudel Paweł

12. Horczak Monika Maja

13. Jurkowski Przemysław

14. Kacprzyk Paulina

15. Kamiński Paweł

16. Kowalewska Anita

17. Kowalewski Przemysław

18. Kozioł-Kazberuk Anna

19. Kruszewska Urszula

20. Krysztofik Wojciech

21. Kuptel Małgorzata

22. Leoniuk Justyna

23. Łazuk Sylwia

24. Maj Dominika

25. Maj Paweł

26. Malinowski Rafał

27. Mandrosz Ewa

28. Mingielewicz Anna

29. Niczyporuk Robert

30. Oleksińska Patrycja Weronika

31. Olszewski Marcin

32. Pikulińska Paulina

33. Popławski Marcin

34. Radziwońska Grażyna

35. Rombel Marcin Kamil

36. Samojłowicz Maria

37. Sobolewska Katarzyna

38. Szorc Paulina

39. Szymański Piotr

40. Szymczak Katarzyna

41. Toczydłowska Joanna

42. Truszkowski Paweł

43. Turowska Anna

44. Waraksa Magdalena

45. Węcławska Magdalena Joanna

46. Zadykowicz Anna

 

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta