Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 507 z późn. zm.) w związku z § 18 ust. 1 uchwały nr 10/2010 IX Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu oraz § 14 ust. 1 pkt 7 i § 2 ust. 1 i § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 37/IX/14 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 marca 2014 r. uchwala się, co następuje:

            § 1. Powołuje się Okręgową Komisję Wyborczą Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku w składzie:

  1. Bogusław Dębski (BŁ/246) – Przewodniczący
  2. Leszek Synoracki (BŁ/179) – Zastępca Przewodniczącego
  3. Alicja Surel (BŁ/1153) – Członek
  4. Anna Bieńczyk (BŁ/Ł/162) – Członek
  5. Łukasz Bieńczyk (BŁ/Ł/163) – Członek

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta