Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 507 z późn. zm.) w związku z § 24 ust. 9 w związku z § 26 ust.1 Regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich zawartego w uchwale nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich oraz § 2 ust. 1 i § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 37/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 marca 2014 r. uchwala się, co następuje:

§ 1. W związku ze zmianą miejsca zamieszkania będącego w okręgu działania OIRP w Gdańsku oraz podjęciem przez Radę OIRP w Gdańsku, na wniosek Pani Katarzyny Cygan uchwały Nr 1953/2016 z dnia 5 stycznia 2016r. w sprawie przeniesienia wpisu na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Radę OIRP w Gdańsku postanawia się usunąć wpis z listy aplikantów radcowskich OIRP w Białymstoku aplikanta radcowskiego Katarzyny Cygan.

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta