Na podstawie art. 52 ust. 1 i art. 28 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 28 ust. 4 ustawy z dnia
6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 233.) w związku z § 2 ust. 1 i § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 37/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 marca 2014 r. uchwala się, co następuje:

§ 1. W związku z wnioskiem z dnia 1 czerwca 2016 r. oraz podjęciem pracy w Sądzie Okręgowym w Białymstoku postanawia się zawiesić prawo do wykonywania zawodu radcy prawnego Anny Malinowskiej (BŁ/1128) na okres od dnia 2 czerwca 2016 r. do dnia 1 września 2016 r.

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta