Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 233) w związku z § 9 pkt 2 i § 2 ust. 1 i § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 37/IX/14 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 marca 2014 r. uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku w składzie:

1) Andrzej Kaliński – Dziekan;
2) Przemysław Ślepowroński – Wicedziekan
3) Zbigniew Bieńczyk – Wicedziekan;
4) Marek Stanisław Najda – Wicedziekan;
5) Ewa Arcisz – Wicedziekan ds. Aplikacji;
6) Joanna Beata Kamieńska – Skarbnik;
7) Jacek Klimowicz – Sekretarz

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta