Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 233) w związku z § 12 ust. 1 i § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 37/IX/14 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 marca 2014 r. uchwala się, co następuje:

§ 1. Powołuje się następujące komisje stałe:

1) Komisja ds. aplikacji (3-7 osób);
2) Komisja socjalna (3-7 osób);
3) Komisja ds. etyki, wykonywania zawodu i wpisów na listy radców prawnych (3-7 osób);
4) Komisja doskonalenia zawodowego i integracji (3-7 osób);
5) Komisja sportu i promocji zawodu (3-7 osób).
6) Komisja ds. współpracy zagranicznej (3-7 osób).

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta