Na podstawie art. 52 ust. 1 oraz art. 37 ust. 1 pkt 3 i ust. 2-3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 233) w związku z § 27 ust. 1 uchwały Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich stanowiącej załącznik do uchwały Nr 9/IX/2013 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 listopada 2013 r. w związku z § 2 ust. 1 § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 37/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 marca 2014 r. uchwala się, co następuje:

§ 1. W związku z wpisem w dniu 16 maja 2016 r. Pani/Pana ..... na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku postanawia się skreślić Panią/Pana........... z listy aplikantów radcowskich prowadzonej przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku.

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

 

Osoby skreślone:

1. Bajsicka Monika Uchwała nr 280

2. Bańko Katarzyna 281

3. Biedrzycka Beata 282

4. Borysiuk Agnieszka 283

5. Brzozowska Joanna 284

6. Dyszkiewicz Rafał 285

7. Dzitkowski Adrian 286

8. Zakrzewska-Bochenko Agnieszka 287

9. Filipski Kamil Stanisław 288

10. Harasimowicz Jacek 289

11. Jastrzębska Sylwia 290

12. Kalisz Elżbieta 291

13. Karpiński Jarosław 292

14. Karwowska Mariola 293

15. Kateusz Wojciech 294

16. Kłosińska–Rybakiewicz Anna 295

17. Kołos Łukasz 296

18. Konopko Kacper 297

19. Kostulska Emilia 298

20. Krzywosz Piotr 299

21. Ksepka-Mieczkowska Anna 300

22. Kulesza Michał 301

23. Kusak Ewa 302

24. Laskowski Adam 303

25. Leszczyńska–Grygo Justyna 304

26. Łapiński Michał 305

27. Mężyński Łukasz 306

28. Mróz Aneta 307

29. Mużyło Karolina 308

30. Onopiuk Anna 309

31. Orłowska Paulina 310

32. Wojszko Maria 311

33. Perkowski Mateusz 312

34. Wincenciak–Pruszyńska Katarzyna 313

35. Radziwon Przemysław 314

36. Rakowska Mariola Małgorzata 315

37. Romaniuk Piotr 316

38. Sakowicz Anna 317

39. Saniewska Kamila 318

40. Siekierko Łukasz 319

41. Sienkiewicz Urszula Luiza 320

42. Stasiński Szymon 321

43. Surawska Joanna 322

44. Surawski Adrian Łukasz 323

45. Szulc Magda 324

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta