Na podstawie art. 33 ust. 3 i ust. 6 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 233 z późn. zm.) w związku z § 4 ust. 1 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej stanowiącego załącznik do uchwały 274/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu aplikacji radcowskiej oraz § 5 Regulaminu prowadzenia list radców prawnych stanowiącego załącznik do uchwały Nr 275/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich, a także § 2 ust. 1 i § 5 oraz 23 pkt 4 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 273/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 lipca 2016 r. uchwala się, co następuje:

            § 1. W związku uzyskaniem pozytywnej oceny z egzaminu wstępnego na aplikację radcowską oraz wnioskiem z dnia 14 października 2016r. postanawia się wpisać na listę aplikantów radcowskich Panią/Pana..........

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

Bartnik Małgorzata
Chociej Justyna
Godlewska Magdalena Joanna
Jarosz Patryk
Jodłowska Małgorzata
Kasztelan Piotr
Kopczewska Joanna
Korytkowski Piotr
Kowalewska Maja Magdalena
Kratiuk Marta
Kulesza Paweł
Kuźmicka Martyna
Lewkowicz Justyna
Łoś Paweł Piotr
Niwiński Radosław
Pogorzelski Paweł
Polkowski Sylwester Maciej
Prabucka Ewelina Ewa
Pruszyńska Małgorzata
Pura Adrian
Silwon Dorota
Skorupa Joanna
Słomiński Tomasz
Szepietowska Aneta
Szymański Robert
Tafiłowska Ewelina
Trofimiuk Natalia
Tyborowski Dariusz
Walińska Sylwia
Waszkiewicz Arkadiusz
Wierzbicka Natalia
Woźny Magdalena
Wróblewska Elżbieta Iwona
Zalewska Katarzyna

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta