Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 233 z późn. zm.) w związku z § 12 ust. 1 i § 2 ust. 1 i § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 273/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 lipca 2016 r. uchwala się, co następuje:

            § 1. 1. Powołuje się Komitet Organizacyjny Konferencji Międzynarodowej „Possibilities of the Cooperation Lawyers in Eastern Europe” w składzie:

  1. Andrzej Kaliński – Przewodniczący
  2. Jacek Klimowicz – Zastępca przewodniczącego
  3. Violetta Andrzejewska
  4. Adrianna Baranowska
  5. Myślibór Biały
  6. Helena Janczylik

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta