Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 233 z późn. zm.) w związku z § 4 Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy stanowiącego załącznik do uchwały Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych nr 278/IX/2016 z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy oraz § 2 ust. 1, § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 273/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 lipca 2016 r. uchwala się, co następuje:

             § 1. W załączniku do uchwały nr 386/2016 r. Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie list radców prawnych i ich zastępców wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej wprowadza się zmiany zgodnie z brzmieniem określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

Starostwo_Powiatowe_Augustów.docx

Starostwo_Powiatowe_Gołdap.docx

Starostwo_Powiatowe_Olecko.docx

Miasto_Białystok.docx

Miasto_Suwałki.docx

Miasto_Łomża.docx

Starostwo_Powiatowe_Białystok.docx

Starostwo_Powiatowe_Bielsk_Podlaski.docx

Starostwo_Powiatowe_Ełk.docx

Starostwo_Powiatowe_Giżycko.docx

Starostwo_Powiatowe_Grajewo.docx

Starostwo_Powiatowe_Hajnówka.docx

Starostwo_Powiatowe_Kolno.docx

Starostwo_Powiatowe_Mońki.docx

Starostwo_Powiatowe_Pisz.docx

Starostwo_Powiatowe_Sejny.docx

Starostwo_Powiatowe_Siemiatycze.docx

Starostwo_Powiatowe_Sokółka.docx

Starostwo_Powiatowe_Suwałki.docx

Starostwo_Powiatowe_Wysokie_Mazowieckie.docx

Starostwo_Powiatowe_Węgorzewo.docxStarostwo_Powiatowe_Zambrów.docx

Starostwo_Powiatowe_Łomża.docx

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta