Na podstawie art. 52 ust. 1 i ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 233 z późn. zm.) w związku z § 15 ust. 1-2 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej stanowiącego załącznik do uchwały 274/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu aplikacji radcowskiej oraz § 2 ust. 1 i § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 273/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 lipca 2016 r. uchwala się, co następuje:

§ 1.

 1. Ustala się roczny plan szkoleń dla poszczególnych roczników aplikacji w 2017 r. w brzmieniu stanowiącym załączniki nr 1, 2, 3 do uchwały.
 2. Ustala się przerwę wakacyjną dla poszczególnych roczników aplikacji w 2017 r. w okresie od dnia 10 lipca 2017 r. do dnia 20 sierpnia 2017 r.
 3. Ustala się po jednej grupie wykładowej dla poszczególnych roczników aplikacji w 2017 r.
 4. Ustala się następujące grupy ćwiczeniowe dla poszczególnych roczników aplikacji w 2017 r.
  1. I rok 2017 – 2 grupy
  2. II rok 2017 - 2 grupy
  3. III rok 2017 – 2 grupy

   

 

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

Program_aplikacji_I_roku_2017.doc

Program_aplikacji_II_roku_2017.doc

Program_aplikacji_III_roku_2017.doc

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta