Na podstawie art. 52 ust. 1 i art. 321 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 233 z późn. zm.) w związku z § 3 ust. 3 i ust. 4 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej stanowiącego załącznik do uchwały 274/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu aplikacji radcowskiej oraz § 2 ust. 1 i § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 273/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 lipca 2016 r. uchwala się, co następuje:

            § 1. Określa się terminy płatności i wysokość opłaty za szkolenie aplikantów radcowskich w 2017 r. na kwotę 5.200 zł płatnej w następujący sposób:

  1. I rata- w wysokości 2.600,00 zł w terminie do dnia 28 lutego 2017 r.
  2. II rata- w wysokości 2.600,00 zł w terminie do dnia 31 maja 2017 r.

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta