Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 233 z późn. zm.) w związku z § 32aa Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej stanowiącego załącznik do uchwały 274/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu aplikacji radcowskiej oraz § 2 ust. 1 i § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 273/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 lipca 2016 r. uchwala się, co następuje:

            § 1. Postanawia się wyróżnić i przyznać nagrody za najlepsze wyniki w roku szkoleniowym w postaci bezpłatnego udziału w szkoleniu wyjazdowym organizowanym przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Białymstoku w 2017 roku aplikantom radcowskim:

  1. Panu Pawłowi Gudel – I rok aplikacji
  2. Panu Pawłowi Kondratowiczowi – II rok aplikacji
  3. Pani Annie Fiłończuk – III rok aplikacji
  4. Pani Dominice Janiszewskiej – III rok aplikacji

 

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta