Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 233 z późn. zm.) w związku z § 2 ust. 1 i § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 273/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 lipca 2016 r. uchwala się, co następuje:

           

            § 1. Postanawia się przyjąć plan pracy Rady OIRP w Białymstoku na 2017 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

Plan pracy Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku na rok 2017

Temat

Czas realizacji

Działalność organizacyjna

 1. Przeprowadzenie Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów
 2. Odbywanie posiedzeń Rady
 3. Przeprowadzenie egzaminu radcowskiego
 4. Przeprowadzenie egzaminu wstępnego na aplikację radcowską

Spotkanie Skarbników i Głównych Księgowych Izb

kwiecień

cały rok

marzec

wrzesień

październik/grudzień

Szkolenie aplikantów radcowskich.

cały rok

Doskonalenie zawodowe radców prawnych i aplikantów oraz integracja

 1. Szkolenia jednodniowe
 2. Szkolenia trzydniowe
 3. Szkolenie zagraniczne

Choinka dla dzieci

 1. Bal charytatywny
 2. Dzień Dziecka
 3. Jubileusz 35-lecia samorządu
 4. Piknik z okazji Dnia Radcy Prawnego
 5. Spotkania świąteczno–noworoczne - Białystok, Łomża, Suwałki

cały rok

luty, maj, wrzesień

kwiecień

styczeń

styczeń

czerwiec

lipiec

lipiec

grudzień

Działalność zagraniczna

 1. Udział w projekcie Advocacy Academy
 2. Organizacja międzynarodowej konferencji „Possibilities of the Cooperation Lawers in Eastern Europe”
 3. Konferencja Międzynarodowa z UwB

styczeń

maj

czerwiec

Działalność sportowa i promocja zawodu

 1. Zajęcia rekreacyjno-sportowe na wynajmowanym boisku i hali sportowej
 2. Turniej Piłki Nożnej w Gdańsku
 3. Halowe Mistrzostwa radców prawnych w piłce nożnej w Kielcach
 4. Fundacja Białystok Biega - Maraton Electrum Ekiden
 5. Turniej na trawie
 6. Bieg Fabrykanta Łódź
 7. Spartakiada Lublin
 8. Forum Młodych Radców Prawnych

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Udział w konkursie Centrum Edukacji Prawnej

Obchody Europejskiego Dnia Prawnika

Szlachetna Paczka

cały rok

marzec

kwiecień

czerwiec

czerwiec

sierpień

wrzesień

luty

marzec/kwiecień

grudzień

grudzień

Działalność socjalna

 1. Bieżące analizowanie potrzeb osób, które wymagają wsparcia.
 2. Pomoc organizacyjna i finansowa osobom zrzeszonym w ramach Klubu Seniora.

cały rok

cały rok

Wykonywanie kar dyscyplinarnych Rzecznika Dyscyplinarnego i Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego

cały rok

Nadzór nad sytuacją finansową Izby

cały rok

Rozpatrywanie wniosków radców prawnych i aplikantów

cały rok

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta