Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 233 z późn. zm.) w związku z § 2 ust. 1 i § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 273/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 lipca 2016 r. uchwala się, co następuje:

§ 1. Postanawia przyznać pamiątkowe medale 35-lecia samorządu radców prawnych osobom wymienionym w załączniku do niniejszej uchwały.

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

Załącznik do uchwały nr 183/2017 Rady OIRP w Białymstoku
z dnia 18.05.2017r.

1. Jerzy Szaciłowski Radca prawny
2. Bazyli Zacharczuk Radca prawny
3. Ewa Arcisz Radca prawny
4. Andrzej Kaliński Radca prawny
5. Zbigniew Dworakowski Radca prawny
6. Teresa Grzelak Radca prawny
7. Ludmiła Malczewska-Targ Radca prawny
8. Teresa Rydlewska-Sawicka Radca prawny
9. Ewa Matowicka Radca prawny
10. Zbigniew Bieńczyk Radca prawny
11. Lucyna Sobczyk Radca prawny
12. Grażyna Chojnowska Radca prawny
13. Zbigniew Dąbek Radca prawny
14. Marek Najda Radca prawny
15. Przemysław Ślepowroński Radca prawny
16. Maria Klimowicz Radca prawny
17. Janusz Olszewski Radca prawny
18. Leszek Synoracki Radca prawny
19. Dariusz Matuk Radca prawny
20. Joanna Kamieńska Radca prawny
21. Jacek Klimowicz Radca prawny
22. Janina Mrozowska Radca prawny
23. Mirosława Multan Radca prawny
24. Barbara Kruszewska Radca prawny
25. Leon Filimoniuk Radca prawny
26. Marek Zawadka Radca prawny
27. Anna Czerniawska Radca prawny
28. Małgorzata Rola-Pawłow Radca prawny
29. Helena Komorowska-Sokół Radca prawny
30. Antoni Zadykowicz Radca prawny
31. Jerzy Koszewski Radca prawny
32. Elżbieta Nowak Radca prawny
33. Antoni Januchta Radca prawny
34. Mieczysław Sokół Radca prawny
35. Ryszard Tomasz Archacki Radca prawny
36. Antoni Chorbkowski Radca prawny
37. Barbara Frankowska-Sabat Radca prawny
38. Ryszard Kowalczuk Radca prawny
39. Halina Orzechowska Radca prawny
40. Jan Rachubka Radca prawny
41. Kazimierz Zanio Radca prawny
42. Jan Jaromin Radca prawny
43. Janusz Gąsowski Radca prawny
44. Lija Mąkosa Radca prawny
45. Dariusz Prokopowicz Radca prawny
46. Violetta Andrzejewska Radca prawny
47. Tadeusz Lewandowski Radca prawny
48. Regina Abłażewicz Radca prawny
49. Irena Stępkowska Radca prawny
50. Eugeniusz Dzienisowicz Radca prawny
51. Danuta Kalinko-Musiał Radca prawny
52. Grzegorz Kott Radca prawny
53. Halina Litwinowicz Radca prawny
54. Wiesław Orłowski Radca prawny
55. Jolanta Horba Radca prawny
56. Małgorzata Riedel Radca prawny
57. Zdzisław Paszkowski Radca prawny
58. Witold Kubik Radca prawny

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta