Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 233 z późn. zm.) w związku z § 12 ust. 1 i § 2 ust. 1 i § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 273/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 lipca 2016 r. uchwala się, co następuje:

§ 1.1 Powołuje się Zespół ds. utworzenia Ośrodka Mediacji przy OIRP w Białymstoku w składzie:

  1. Ewa Arcisz
  2. Olga Ferenc-Pierzyńska
  3. Joanna Kamieńska
  4. Izabella Praczukowska
  5. Piotr Sikorski
  1. Zespół działa do dnia podjęcia decyzji o powołaniu ośrodka przez Radę.

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta