Na podstawie art. 52 ust. 1 oraz art. 37 ust. 1 pkt 3 i ust. 2-3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 233 z późn. zm.) w związku z § 27 ust. 1 uchwały Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich stanowiącej załącznik do uchwały Nr 275/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 lipca 2016 r. w związku z § 2 ust. 1 § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 273/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 lipca 2016 r. uchwala się, co następuje:

§ 1. W związku z wpisem w dniu 18 maja 2017 r. Pani/Pana ............. na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku postanawia się skreślić Panią/Pana z listy aplikantów radcowskich prowadzonej przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku.

Augustynowicz Joanna BŁ/1223
Brzozowska Anna BŁ/1224
Chociej Urszula BŁ/1225
Czyżewska Dominika BŁ/1226
Deszczka Łukasz BŁ/1227
Fiłończuk Anna BŁ/1228
Giesko Dominika Maria BŁ/1229
Godlewska Sylwia BŁ/1230
Heller Anna BŁ/1231
Jabłońska Anna BŁ/1232
Jakubowski Konrad BŁ/1233
Jakuć Emilia BŁ/1234
Janiszewska Dominika Zofia BŁ/1235
Jawor Anna Teresa BŁ/1236
Joszczyk-Selwestruk Joanna BŁ/1237
Jurkowski Józef Klemens BŁ/1238
Karwowski Marcin BŁ/1239
Kłoskowski Paweł BŁ/1240
Kokoszkiewicz Karol BŁ/1241
Kondel Agnieszka BŁ/1242
Konopka Ewa BŁ/1243
Kopciewska Natalia Sara BŁ/1244
Kostro Katarzyna BŁ/1245
Kowalczuk Tomasz BŁ/1246
Kwiatkowska Ewelina BŁ/1247
Lewkowicz Karolina BŁ/1248
Łupińska-Koc Karolina Maria BŁ/1249
Michalczuk Mariusz BŁ/1250
Mościcka Joanna BŁ/1251
Mścichowski Paweł BŁ/1252
Nieroda Marta BŁ/1253
Owsieniuk Radosław BŁ/1254
Praczuk Agnieszka BŁ/1255
Rajkowski Robert Adam BŁ/1256
Sak Marcin BŁ/1257
Smotek Marta BŁ/1258
Urban Adam BŁ/1259
Wasiluk Mateusz BŁ/1260
Więsław Marta BŁ/1261
Wilczyńska Urszula BŁ/1262
Wizner Sebastian BŁ/1263
Wroceńska Ewa BŁ/1264
Zagrodzki Maciej BŁ/1265
Zaniewski Marek BŁ/1266
Żochowska Agata BŁ/1267

Kratiuk Paulina BŁ/1268

 

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta