Na podstawie art. 33 ust. 3 i ust. 6 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1870) w związku z § 4 ust. 1 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej stanowiącego załącznik do uchwały 274/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu aplikacji radcowskiej oraz § 5 Regulaminu prowadzenia list radców prawnych stanowiącego załącznik do uchwały Nr 275/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich, a także § 2 ust. 1 i § 5 oraz 23 pkt 4 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 273/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 lipca 2016 r. uchwala się, co następuje:

            § 1. W związku uzyskaniem pozytywnej oceny z egzaminu wstępnego na aplikację radcowską oraz wnioskiem z dnia11 października 2017 r. postanawia się wpisać na listę aplikantów radcowskich:

1. Bajraszewski Łukasz
2. Bandych Paula
3. Borecka Natalia
4. Borkowska Magdalena
5. Ceran Emilia Dorota
6. Czajkowski Jacek
7. Czemiel Anna
8. Danowski Adam
9. Gabiniewicz Ewelina
10. Galej-Czaplejewicz Wioleta
11. Grochowski Wojciech
12. Jaślarz Rafał
13. Jaworowski Przemysław
14. Kalinowska Wioleta
15. Kaszuba Paulina
16. Kędzia Małgorzata Paulina
17. Konopko Elwira
18. Krzywicka Monika Maria
19. Kuczek Mateusz
20. Kundzicz Piotr
21. Kuryś Małgorzata
22. Leszczyński Grzegorz
23. Leszczyński Przemysław
24. Łapińska Aleksandra
25. Marmulewska Marta
26. Oleksiewicz Marlena
27. Owczarski Mateusz
28. Prorok Bartosz Patryk
29. Sawicki Sławomir
30. Sielawa Magdalena
31. Skwarski Tomasz
32. Smoktunowicz Grzegorz
33. Wiszyńska Monika
34. Włodarska Wioletta Anna
35. Zmysłowska Weronika Katarzyna

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta