Na podstawie art. 52 ust. 1 w związku z art. 37 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2017 poz. 18) w związku § 27 ust. 1 uchwały Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich stanowiącej załącznik do uchwały Nr 275/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 lipca 2016 r. w związku
§ 2 ust. 1 i § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 127/X/2017 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 października 2017 r. uchwala się, co następuje:

§ 1. W związku z upływem roku od daty zakończenia aplikacji, o której mowa w zaświadczeniu o odbyciu aplikacji radcowskiej, postanawia się skreślić z listy aplikantów:

 1. Bernady Joanna
 2. Gołębiewska Monika
 3. Hańczaruk Katarzyna
 4. Kamiński Paweł
 5. Komarzewski Przemysław
 6. Kozłowska Agnieszka
 7. Lelmacher Ewa
 8. Łapińska Katarzyna
 9. Łowiec Paulina
 10. Naliwajko Magdalena
 11. Nester Ksenia
 12. Ogłodziński Mateusz Romuald
 13. Ozorowska Anna
 14. Rodziewicz Magdalena
 15. Raciborska Ewelina
 16. Stasińska-Matejek Renata
 17. Szestowicka Angelika
 18. Zajkowska - Chamienia Iwona

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta