Na podstawie art. 24 ust. 1 w związku z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1870 z późn. zm.) w związku z § 2 ust. 1 i § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 161/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 18 stycznia 2018 r. uchwala się, co następuje:

§ 1. W związku z wnioskiem wpisuje się: 

Adamowicz Urszula
Bielawiec Patrycja
Błaszczuk Barbara
Bobrowska Kamila
Boryczko Gabriela Anna
Chludzińska Anna
Chomicz Katarzyna
Dorochowicz Iwona
Drobot Justyna
Dudziński Konrad
Hańczaruk Katarzyna
Idźkowski Mateusz
Jurgiel Aneta
Kardasz Katarzyna
Kondratowicz Paweł
Kozłowska Agnieszka
Ksok Bartłomiej
Kuklewicz Marta
Lelmacher Ewa
Maksimowicz Anita
Matan Magdalena Anna
Matys Magdalena
Nester Ksenia
Ogłodziński Mateusz
Ozorowska-Leniec Anna
Pankiewicz Łukasz
Pawlukiewicz Kamil
Piotrowski Łukasz
Prokop Kamila
Rodziewicz Magdalena
Sajewicz Piotr
Saniewska Karolina
Sitko Mateusz
Skorulska Barbara
Sokół Jakub
Sosnowska Sylwia
Szestowicka Angelika
Świderski Piotr
Ustaszewska Edyta
Uścinowicz Paulina
Wasilewski Wojciech

Stefan Karolina

na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku.

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta