Na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U.z 2017 r., poz. 1870 z późn. zm.) w związku z § 29 ust. 3 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej stanowiącego załącznik do uchwały 20/X/2017 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu aplikacji radcowskiej oraz w związku z § 2 ust. 1 i § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 161/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 18 stycznia 2018 r. uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyznacza się Komisję ds. przeprowadzenia kolokwiów w 2018 r. w następującym składzie:

 1. Ewa Arcisz - Przewodniczący Komisji
 2. Andrzej Kaliński – Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Joanna Kamieńska
 4. Adam Klim
 5. Jacek Klimowicz
 6. Barbara Kruszewska
 7. Maciej Lewandowski
 8. Ewa Matowicka
 9. Izabela Praczukowska
 10. Kamila Saniewska
 11. Przemysław Ślepowroński
 12. Magdalena Śliwska
 13. Antoni Zadykowicz

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta