Na podstawie art. 52 ust. 1 oraz art. 37 ust. 1 pkt 3 i ust. 2-3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz § 27 ust. 1 uchwały Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich stanowiącej załącznik do uchwały Nr 275/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 lipca 2016 r.
w związku z § 2 ust. 1 § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 161/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych
z dnia 18 stycznia 2018 r. uchwala się, co następuje:

§ 1. W związku z wpisem w dniu 28 maja 2018 r. Pani/Pana ............... na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku postanawia się skreślić Panią/Pana...........z listy aplikantów radcowskich prowadzonej przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku.

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

Adamowicz Urszula
Andrejczyk Edyta
Bielawiec Patrycja
Błaszczuk Barbara
Bobrowska Kamila
Boryczko –Kowalewicz Gabriela Anna
Chludzińska Anna
Chomicz Katarzyna
Dorochowicz Iwona
Drobot Justyna
Dudziński Konrad
Idźkowski Mateusz
Jurgiel Aneta
Kardasz Katarzyna
Kondratowicz Paweł
Kuklewicz Marta
Maksimowicz Anita
Matan Magdalena Anna
Matys Magdalena
Pankiewicz Łukasz
Pawlukiewicz Kamil
Piotrowski Łukasz
Prokop Kamila
Sajewicz Piotr
Saniewska Karolina
Sitko Mateusz
Skorulska Barbara
Sokół Jakub
Uścinowicz Paulina
Wasilewski Wojciech

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta