Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2115 z późn. zm.) w związku § 4 ust. 1 uchwały nr 223/V/2000 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 15 grudnia 2000 r. stanowiącej załącznik do uchwały nr 364/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 18 października 2018 r. w związku z § 2 ust. 1 i § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 161/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 18 stycznia 2018 r. uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Odwołuje się z funkcji Rzecznika Funduszu Seniora przy OIRP w Białymstoku radcę prawnego Ryszarda Kowalczuka (BŁ/018).

  1. Powołuje się na funkcję Rzecznika Funduszu Seniora przy OIRP w Białymstoku radcę prawnego Marię Guryn (BŁ/463) do upływu kadencji 2016-2020.

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta