Na podstawie art. 24 ust. 1 w związku z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2115 z późn. zm.) w związku z § 2 ust. 1 i § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 161/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 18 stycznia 2018 r. uchwala się, co następuje:

§ 1. W związku z wnioskami  wpisuje się na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku następujące osoby:

Borkowski Karol Tomasz
Chmielewski Patryk
Chomicz Joanna
Czemiel Paulina
Czułowski Łukasz
Dobrzycki Łukasz
Dudkiewicz Arkadiusz
Falkowski Łukasz
Fastyn Łukasz Dariusz
Fiłoc Julita
Garbowska Emilia
Horczak Monika Maja
Iwaniuk Adam
Jankowski Gabriel Wojciech
Jarmoc Dariusz
Jaworowska Iwona
Józefowicz Andrzej
Jurkowski Przemysław
Kacprzyk Paulina
Kalinowska Joanna
Kamiński Paweł
Kawałko Piotr
Kruszewska Urszula
Leoniuk Justyna
Łoszewski Michał
Łozowska Dagmara
Maj Paweł
Mingielewicz Anna
Niewiński Radosław
Oleksińska-Dąbrowska Patrycja Weronika
Olszewski Marcin
Perkowska Urszula
Pikulińska Paulina
Polińska Monika
Popławski Marcin
Raducha Urszula
Samojłowicz Maria
Skoczeń Łukasz
Stasiewicz Magdalena
Szymkowska Aneta
Tarasiuk Łukasz
Toczydłowska Joanna
Trzeciak-Kantharia Anna
Turowska Anna
Waraksa-Kulesza Magdalena
Wojno-Średnicka Magdalena
Wojszko-Maj Dominika
Zadykowicz Anna
Zając Anna Magdalena
Zajkowski Artur Tomasz
Zajkowska – Chamienia Iwona

 

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta