Na podstawie art. 33 ust. 3 i ust. 6 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2115 z późn. zm.) w związku z § 4 ust. 1 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej stanowiącego załącznik do uchwały 395/X/2019 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu aplikacji radcowskiej oraz § 5 uchwały Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich stanowiącej załącznik do uchwały Nr 275/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 lipca 2016 r., a także § 2 ust. 1 i § 5 oraz 23 pkt 4 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 161/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 18 stycznia 2018 r. uchwala się, co następuje:

§ 1. W związku uzyskaniem pozytywnej oceny z egzaminu wstępnego na aplikację radcowską oraz wnioskiem z dnia 8 października 2019 r. postanawia się wpisać na listę aplikantów radcowskich:

Brzozowski Przemysław
Cardozo Barajas Karolina Anna
Dyl Beata
Górska Patrycja
Grześ Magdalena
Jabłońska Agnieszka
Jórczykowski Rafał
Konicki Jacek
Konopka Katarzyna
Konopko Karolina
Łuba Małgorzata
Łupińska Monika
Majko Jakub
Michalczuk Aneta
Michalczuk Katarzyna
Olszewski Mateusz
Pogorzelska Anna
Prus Marcin
Przystępski Dominik
Rabiczko Martyna
Raczykowska Gabriela Julia
Sienkiewicz Joanna
Siwy Judyta
Słapiński Bartosz
Solnik Paulina Maria
Stupak Sylwia
Szeszko Martyna
Szorc Magdalena
Szuberska Gabriela
Targońska Patrycja
Trzeszczkowska Anna
Urynowicz Ewa Urszula
Więckowska Klaudia
Żamojtuk Kamil

 

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta