Drukuj

Na podstawie art. 52 ust. 1 i art. 28 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 75) w związku z § 2 ust. 1 i § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 161/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 18 stycznia 2018 r. uchwala się, co następuje:

§ 1. W związku z wnioskiem z dnia 24 kwietnia 2020 r. oraz podjęciem pracy w organach ścigania postanawia się zawiesić prawo do wykonywania zawodu radcy prawnego Rafała Kancika (BŁ/1405).

po. Dziekana Ewa Arcisz

Sekretarz Jacek Klimowicz