Oferta pracy – Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Misiejuk

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Misiejuk w Białymstoku pilnie zatrudni aplikanta radcowskiego/aplikantkę radcowską.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • sporządzanie projektów pism procesowych
 • analizowanie dokumentacji niezbędnej do prowadzenia spraw
 • prowadzenie spraw procesowych pod kierownictwem radcy prawnego
 • przygotowywanie opinii prawnych z różnych dziedzin prawa
 • bieżąca obsługa kancelaryjna
 • kontakt z klientami, sądami, organami administracji publicznej

OFERUJEMY

 • pracę w młodym, zgranym zespole
 • możliwość zdobycia doświadczenia w różnych dziedzinach prawa
 • stałe zatrudnienie
 • elastyczne godziny pracy

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV wraz z klauzulą o ochronie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na adres e-mail: pawel.misiejuk@kancelariamisiejuk.pl

Treść klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przez Kancelarię Radcy Prawnego Paweł Misiejuk procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych podanych w toku procesu rekrutacji jest: Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Misiejuk, adres siedziby: ul. Warszawska 9 lok. 1A, 15-062 Białystok, kontakt: sekretariat@kancelariamisiejuk.pl.
 2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko opisane w powyższym ogłoszeniu. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda osoby biorącej udział w postępowaniu rekrutacyjnym (art. 6 ust. 1 lit. a ww. rozporządzenia).
 3. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem, w tym podmioty zajmujące się obsługą informatyczną lub obsługą księgowo-kadrową Administratora.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą do zakończeniu procesu rekrutacji, nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od daty ich wpływu do Kancelarii.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uwzględnienia kandydata w procesie rekrutacji.
 6. Osoby biorące udział w rekrutacji mają prawo żądania od Administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, a także wniesienia skargi na Administratora danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Nadto, osoby biorące udział w rekrutacji mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Żądanie usunięcia danych lub cofnięcie ww. zgody oznacza rezygnację z udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie danych.
 8. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, a także nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
PN
WT
ŚR
CZW
PT
SOB
NIE
25
26
27
28
29
30
1
Events for 1st maj
Brak wydarzeń
2
3
4
5
6
7
8
Events for 2nd maj
Brak wydarzeń
Events for 3rd maj
Brak wydarzeń
Events for 4th maj
Brak wydarzeń
Events for 5th maj
Brak wydarzeń
Events for 6th maj
Brak wydarzeń
Events for 7th maj
Brak wydarzeń
Events for 8th maj
Brak wydarzeń
9
10
11
12
13
14
15
Events for 9th maj
Brak wydarzeń
Events for 10th maj
Brak wydarzeń
Events for 11th maj
Brak wydarzeń
Events for 12th maj
Brak wydarzeń
Events for 13th maj
Brak wydarzeń
Events for 14th maj
Brak wydarzeń
Events for 15th maj
Brak wydarzeń
16
17
18
19
20
21
22
Events for 16th maj
Brak wydarzeń
Events for 17th maj
Brak wydarzeń
Events for 18th maj
Brak wydarzeń
Events for 19th maj
Brak wydarzeń
Events for 20th maj
Brak wydarzeń
Events for 21st maj
Brak wydarzeń
Events for 22nd maj
Brak wydarzeń
23
24
25
26
27
28
29
Events for 23rd maj
Brak wydarzeń
Events for 24th maj
Brak wydarzeń
Events for 25th maj
Brak wydarzeń
Events for 26th maj
Brak wydarzeń
Events for 27th maj
Brak wydarzeń
Events for 28th maj
Brak wydarzeń
Events for 29th maj
Brak wydarzeń
30
31
1
2
3
4
5
Events for 30th maj
Brak wydarzeń
Events for 31st maj
Brak wydarzeń
Menu