Drukuj
Aby zostać użytkownikiem Portalu Informacyjnego, należy zarejestrować się wypełniając „Wniosek o rejestrację konta”, który jest dostępny na stronie głównej serwisu https://portal.bialystok.sa.gov.pl . Weryfikacja danych odbywa się w Biurze Obsługi Interesantów Sądu poprzez porównanie danych podanych we wniosku z ważnym dokumentem tożsamości, a w przypadku profesjonalnego pełnomocnika również z legitymacją potwierdzającą wykonywanie zawodu prawniczego. Weryfikacja danych kończy się aktywacją konta oraz wydrukowaniem przez pracowników Biura Obsługi Interesantów potwierdzenia założenia konta zawierającego login i hasło, które otrzymuje użytkownik.

Dla substytutów konta (tzw. subkonta) zakłada mecenas na podstawie własnego konta głównego.

instrukcja:

PORTAL_INFORMACYJNY_SDW_APELACJI-instrukcja.pdf