Szanowni Państwo,

Uprzejmie zawiadamiam, że od września 2014 roku na Portalu e-Sprawiedliwości Komisji Europejskiej pod adresem:
https://e-justice.europa.eu/content_find_a_lawyer-334-pl.do
funkcjonuje dostępna publicznie wyszukiwarka prawników europejskich - find-a-lawyer (FAL) skupiająca niemal wszystkie samorządy członkowskie z krajów Unii Europejskiej. Wyszukiwarka jest dostępna we wszystkich językach urzędowych UE i umożliwia wyszukanie prawnika w poszczególnych krajach według różnych kryteriów (imienia i nazwiska, miejscowości, preferowanego obszaru praktyki zawodowej czy znajomości języków obcych). To użyteczne narzędzie pozwala obywatelom państw członkowskich UE na łatwe dotarcie do prawników europejskich: Komisja Europejska promuje wyszukiwarkę jako podstawowe źródło informacji dla obywateli UE.
Każdy radca prawny, który poza danymi ustawowymi (imię. nazwisko i numer wpisu) poda w internetowym formularzu ewidencyjnym także dane kontaktowe (na przykład adres, numer telefonu, numer faksu. adres e-mail. adres strony www) lub preferowane obszary praktyki zawodowej, może być widoczny w wynikach wyszukiwania.
Zgłoszenie do wyszukiwarki jest bardzo proste:

1. Radca prawny loguje się do extranetu na stronie OIRP w Białymstoku
2. Po załogowaniu klika na link "WIZYTÓWKA"
3. Na stronie wizytówki na dole w dziale "Wniosek o udostępnienie danych" zaznacza opcję "w europejskiej wyszukiwarce prawników".
4. Klika na przycisk "Zapisz i wyślij"
Pomoc techniczną i odpowiedzi na pytania związane z wyszukiwarką można uzyskać na stronie rejestrradcow.pl klikając na link:
http://www.rejestrradcow.pl/web/contact
Zwracam uwagę na fakt. że obecnie niemal wszyscy adwokaci z Polski są zgłoszeni do wyszukiwarki. Tymczasem zaledwie około 4000 radców prawnych udostępniło do tej pory swoje dane w FAL.

Maria Ślązak

Wiceprezes KRRP

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta