Praca dla aplikanta Kancelaria Radcy Prawnego Iwona Wójcik-Nikitiuk

Kancelaria Radcy Prawnego Iwona Wójcik-Nikitiuk zatrudni aplikanta 1 roku/studenta 5 roku kierunku prawo.
Obowiązki obejmują prace administracyjne (np. kserowanie, odbieranie poczty) oraz sporządzanie prostych pism i wspomaganiu pracownika w kancelarii zlokalizowanej na ul. Mickiewicza 83/4 w Białymstoku, niedaleko Sądu Rejonowego w Białymstoku.
W celu ustalenia szczegółów współpracy proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy: kancelaria.iwn@gmail.com.

W przypadku wysyłania CV lub przekazywania danych osobowych w innej formie proszę o umieszczenie w treści klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przez Kancelarię Radcy Prawnego Iwona Wójcik-Nikitiuk procesu rekrutacji na przedmiotowe stanowisko stosownie do wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04, informuję, że:

– Administratorem danych osobowych podanych w toku procesu rekrutacji jest: Kancelaria Radcy Prawnego Iwona Wójcik-Nikitiuk, adres siedziby: ul. Mickiewicza 83/4, 15-257 Białystok, e-mail: kancelaria.iwn@gmail.com.
– Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko opisane w powyższym ogłoszeniu. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda osoby aplikującej (art. 6 ust. 1 lit. a ww. rozporządzenia).
– Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem, w tym podmioty zajmujące się obsługą księgowo-kadrową Administratora.
– Dane osobowe przetwarzane będą do zakończeniu procesu rekrutacji, nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od daty ich wpływu do Kancelarii.
– Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uwzględnienia kandydata w procesie rekrutacji.
– Osoby biorące udział w rekrutacji mają prawo żądania od Administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, a także wniesienia skargi na Administratora danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
– Osoby biorące udział w rekrutacji mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Żądanie usunięcia danych lub cofnięcie zgody oznacza rezygnację z udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie danych.
– Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, a także nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

PN
WT
ŚR
CZW
PT
SOB
NIE
27
28
29
30
1
2
3
Events for 1st lipiec
Brak wydarzeń
Events for 2nd lipiec
Brak wydarzeń
Events for 3rd lipiec
Brak wydarzeń
4
5
6
7
8
9
10
Events for 4th lipiec
Brak wydarzeń
Events for 5th lipiec
Brak wydarzeń
Events for 6th lipiec
Brak wydarzeń
Events for 7th lipiec
Brak wydarzeń
Events for 8th lipiec
Brak wydarzeń
Events for 9th lipiec
Brak wydarzeń
Events for 10th lipiec
Brak wydarzeń
11
12
13
14
15
16
17
Events for 11th lipiec
Brak wydarzeń
Events for 12th lipiec
Brak wydarzeń
Events for 13th lipiec
Brak wydarzeń
Events for 14th lipiec
Brak wydarzeń
Events for 15th lipiec
Brak wydarzeń
Events for 16th lipiec
Brak wydarzeń
Events for 17th lipiec
Brak wydarzeń
18
19
20
21
22
23
24
Events for 18th lipiec
Brak wydarzeń
Events for 19th lipiec
Brak wydarzeń
Events for 20th lipiec
Brak wydarzeń
Events for 21st lipiec
Brak wydarzeń
Events for 22nd lipiec
Brak wydarzeń
Events for 23rd lipiec
Brak wydarzeń
Events for 24th lipiec
Brak wydarzeń
25
26
27
28
29
30
31
Events for 25th lipiec
Brak wydarzeń
Events for 26th lipiec
Brak wydarzeń
Events for 27th lipiec
Brak wydarzeń
Events for 28th lipiec
Brak wydarzeń
Events for 29th lipiec
Brak wydarzeń
Events for 30th lipiec
Brak wydarzeń
Events for 31st lipiec
Brak wydarzeń
1
2
3
4
5
6
7
Menu