1. Funkcję Rzecznika Funduszu Seniora Okręgowej Izby Radców Prawnych pełni Pani Maria Guryn

2. Przewodniczącą Komisji Socjalnej Okręgowej Izby Radców Prawnych jest Pani mec. Grażyna Chojnowska

3. W siedzibie OIRP w Białymstoku znajduje się wydzielone do dyspozycji seniorów pomieszczenie - tak zwany "pokój seniora"

4. Rzecznik Funduszu Seniora zaprasza seniorów w każdy wtorek w godzinach 10.00-12.00 do siedziby OIRP w Białymstoku na spotkanie "przy małej czarnej"

5. Rzecznik Funduszu Seniora i Przewodnicząca Komisji Socjalnej zwracają się z uprzejmą prośbą do wszystkich Kolegów i Koleżanek z OIRP w Białymstoku o informowanie ich o radcach prawnych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej

6. Przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Białymstoku działa Klub Seniora, którego Prezesem jest Pan Leszek Synoracki a członkami: Janina Mikulska-Bieleś, Lucyna Nurkowska, Leoncjusz Czech, Jerzy Koszewski.

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta