Drogi Kolega Ryszard Kowalczuk

 

Niech Ci życie płynie jak ciepłe wody,

Omijają Ciebie zmartwienia, kłopoty, choroby i troski

Bądź zawsze uśmiechnięty i pełen słonecznej pogody

I niech zawżdy towarzyszy Tobie Dziekana uśmiech boski!!!

A wszystko co było Twoim marzeniem, co jest

I będzie w przyszłości, niech nie uleci z cichym westchnieniem

Lecz niech spełni się w całości .

 

Białystok, dnia 15 kwietnia 2019r.                                        

 

 

 Przemówienie r.pr. Janusza Gąsowskiego

 Pan mec. Ryszard Kowalczyk, to mały wielki człowiek. Mały wzrostem wielki sercem i duchem.

Przez ponad 50 lat był zatrudniony Przedsiębiorstwie - Polskie Koleje Państwowe. Będąc tam szefem komórki prawnej, wdrażał do zawodu wiele pokoleń młodych radców prawnych.

Kolejny rekord, to jego działalność społeczna.

Już od 1960 r. działał społecznie na rzecz radców prawnych naszego regionu w Zrzeszeniu Prawników Polskich, za co w 1974 r. otrzymał złotą odznakę ZPP.

Od 1983 r. po wejściu w życie Ustawy o radcach prawnych aktywnie uczestniczył w tworzenie struktur O.I.R.P. w Białymstoku. Był jej członkiem założycielem.

W 3 i 4 kadencji jako członek Rady pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Szkolenia Zawodowego. Jako delegat naszej Izby był także członkiem takiej samej Komisji przy KIRP.

W 1988 r. Pan Ryszard został wybrany Rzecznika Seniora.

Miałem szczęście i zaszczyt prze 4 kadencje z nim ściśle współpracować będąc Przewodniczącym Komisji Socjalno-Bytowej. Był dla mnie Profesorem od którego uczyłem się jak skutecznie pomagać innym.

Zapewniam Państwa, że nie jest to proste.

Credo Pana Ryszarda to wyjście naprzeciw i podanie ręki ludziom będącym w trudnej sytuacji, którzy sobie sami nie radzą.

Jego autorytet pozwalał w pozytywnym załatwieniu przez Kapitułę Funduszu Seniora K.I.R.P. prawie wszystkich wniosków, w szczególności dotyczących uzyskaniu zapomóg pieniężnych oraz turnusów rehabilitacyjnych.

Jeszcze na etapie budowy aktualnej siedziby O.I.R.P. wyjednał w jej władzach pomieszczenie do spotkań seniorów, tak zwany "Kącik seniora". Od wielu lat w każdy wtorek tygodnia pełnił tam dyżur, gdzie był do dyspozycji seniorów, którzy mieli problemy lub potrzebę integracji.

Poza tym odwiedzał radców prawnych w ich domach, w szpitalach, jeśli ze względu na stan zdrowia nie mogli dotrzeć do Izby. Pomagał im w załatwieniu rożnych spraw związanych z problemami życia codziennego.

Przed powołaniem Klubu Seniora był współorganizatorem wycieczek krajowych i zagranicznych dla seniorów, a także spotkań integracyjnych.

Przy każdej okazji rozpytywał o radców prawnych wymagających pomocy, którzy sami krępują się o nią poprosić.

Jego polem działalności była nie tylko nasza Korporacja. Równolegle prze kilkadziesiąt lat aktywnie działał pro bono w strukturach Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polski. Odczytam tylko krótkie pismo w tym przedmiocie:

Działalność społeczną Pana Ryszarda w jakiej mierze podsumowują przyznane mu odznaczenia:

Oprócz odznak branżowych, korporacyjnych otrzymał:

- Złoty Krzyż Zasługi oraz

- Krzyż Kawalerski i Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.

Dla niego jednak najważniejszy był honorowy tytuł- "Kryształowe Serce Radcy Prawnego", ponieważ przyznawany jest przez lokalne środowisko reprezentowane przez Radę O.I.R.P., a nie poprzez złożenie autografu w zaciszu urzędowego gabinetu.

W mojej ocenie Pan Ryszard Kowalczuk jest autorytetem moralnym, a jego wiek i zaangażowanie społeczne w okresie kilkudziesięciu lat, to ewenement na skalę Kraju który podnosił prestiż naszego samorządu.

Chcę zaznaczyć, że do dnia w który został odwołany, bezproblemowo wywiązywał się ze swoich obowiązków. Wiem o tym, ponieważ często przychodziłem na wtorkowe dyżury i mogłem to obserwować.

Wyrażam wielki szacunek i podziw dla Pana Ryszarda Kowalczuka za wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz samorządu radców prawnych.

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta