Zarząd Klubu Seniora działający przy tut. OIRP proponuje radcom seniorom oraz osobom towarzyszącym uczestniczenie w następujących wycieczkach :
-  termin -  II- ga  polowa czerwca, 3 dni.
-  trasa   - Pałanga, Kłajpeda, Kowno
-  odpłatność  - radca prawny senior nie pracujący - 250 złotych. radca prawny senior pracujący oraz osoby towarzyszące - 620 złotych.
 
- termin - I-wsza poł. lipca, 2 dni.
- trasa  -  Brzozówka, Nowogródek,Lida, Grodno.
- odpłatność - radca prawny senior nie pracujący - 150 złotych, radca prawny senior pracujący oraz osoby towarzyszące - 380 złotych.
 
Nadmienia się, iż w zależności od liczby uczestników  kwota odpłatności radców prawnych pracujących oraz osób towarzyszących może ulec zwiększeniu ( podana kwota odpłatności przyjęta
przy kalkulacji kosztów dla 40  uczestników),
 Celem wpisania na listę uczestników wybranej wycieczki  prosimy o zgłoszenie telefoniczne w terminie do dnia 07 lutego br.
kol. Teresa Piłatowska tel. 85 742 74 11 lub
kol. Jerzy Koszewski tel.  85 745 56 71 .
Serdecznie zapraszam - Przewodniczący Klubu Seniora Leszek Synoracki
 

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta