VIII Seminarium Prawne dla Biznesu

VIII Seminarium Prawne dla Biznesu
„Arbitraż gospodarczy- metoda rozstrzygania sporów między przedsiębiorcami”
22 listopada 2022 r. godz. 10.00-12.00
Uniwersyteckie Centrum Kultury,
ul. Ciołkowskiego 1 N
Białymstoku (Kampus UwB)
lub uczestnictwo online – https://bit.ly/3DbgwHs
10.00-10.20 Otwarcie Seminarium
prof. dr hab. Mariusz Popławski, Dziekan Wydziału Prawa, Uniwersytet w Białymstoku,
Witold Karczewski- Prezes Izby Przemysłowo- Handlowej w Białymstoku
10.20- 11.20 Dyskusja Panelowa: „Czy przedsiębiorcy powinni korzystać z arbitrażu
gospodarczego?
Moderator:
Karolina Łupińska – Koc, radca prawny, Sekretarz Generalny Wschodniego Sądu Arbitrażowego przy
Izbie Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku, Członek Podlaskiego Komitetu Arbitrażowego Sądu
Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej
Eksperci:
Agnieszka Durlik- Dyrektor Generalna Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej
Witold Karczewski, Prezes Izby Przemysłowo – Handlowej w Białymstoku, I Wiceprezes w Krajowej
Izbie Gospodarczej, Inicjator powołania na bazie istniejących organizacji samorządu gospodarczego
województwa podlaskiego wspólnej konsolidującej inicjatywy występującej pod nazwą Podlaskie
Forum Gospodarcze. Członek kilku Rad, w tym Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i
Średnich Przedsiębiorców, Rady Ekspertów ds. Gospodarczych przy Prezydencie Miasta Białegostoku
oraz Podlaskiej Rady Przedsiębiorczości przy Zarządzie Województwa Podlaskiego
dr Rafał Morek, LL.M., adwokat, wiceprzewodniczący Rady Arbitrażowej Sądu Arbitrażowego przy
Krajowej Izbie Gospodarczej, K&L Gates Jamka sp.k. od 2010 r. (wcześniej Hogan & Hartson Jamka
sp.k. od 2008 r.), nauczyciel akademicki, stały mediator i arbiter, Sekretarz Społecznej Rady ds.
Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości
Michal Subocz, LL.M., członek Rady Arbitrażowej Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie
Gospodarczej, radca prawny, Partner kierujący praktyką Rozwiązywania Sporów w warszawskim
biurze White & Case
dr Tomasz Kałużny, sędzia Sądu Rejonowego w Białymstoku, Adiunkt w Zakładzie Prawa Pracy i
Ubezpieczeń Społecznych Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku
11.20- 11.50 Pytania i odpowiedzi
11.50-12.00 Zamknięcie Seminarium, informacje organizatorów, dr Magdalena Kun-Buczko
Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy z otoczeniem społeczno- gospodarczym, Wydział Prawa,
Uniwersytet w Białymstoku

Formularz zgłoszeniowy w załączniku

https://oirp.bialystok.pl/wp-content/uploads/2022/10/Formularz-zgoszeniowy-.docx
https://oirp.bialystok.pl/wp-content/uploads/2022/10/Program-VIII-Seminarium-Prawne-dla-Biznesu.pdf
PN
WT
ŚR
CZW
PT
SOB
NIE
31
1
2
3
4
5
6
Events for 1st listopad
Brak wydarzeń
Events for 2nd listopad
Brak wydarzeń
Events for 3rd listopad
Brak wydarzeń
Events for 4th listopad
Brak wydarzeń
Events for 5th listopad
Brak wydarzeń
Events for 6th listopad
Brak wydarzeń
7
8
9
10
11
12
13
Events for 7th listopad
Brak wydarzeń
Events for 8th listopad
Brak wydarzeń
Events for 9th listopad
Brak wydarzeń
Events for 10th listopad
Brak wydarzeń
Events for 11th listopad
Brak wydarzeń
Events for 12th listopad
Brak wydarzeń
Events for 13th listopad
Brak wydarzeń
14
15
16
17
18
19
20
Events for 14th listopad
Brak wydarzeń
Events for 15th listopad
Brak wydarzeń
Events for 16th listopad
Brak wydarzeń
Events for 17th listopad
Brak wydarzeń
Events for 18th listopad
Brak wydarzeń
Events for 19th listopad
Brak wydarzeń
Events for 20th listopad
Brak wydarzeń
21
22
23
24
25
26
27
Events for 21st listopad
Brak wydarzeń
Events for 22nd listopad
Brak wydarzeń
Events for 23rd listopad
Brak wydarzeń
Events for 24th listopad
Brak wydarzeń
Events for 25th listopad
Brak wydarzeń
Events for 26th listopad
Brak wydarzeń
Events for 27th listopad
Brak wydarzeń
28
29
30
1
2
3
4
Events for 28th listopad
Brak wydarzeń
Events for 29th listopad
Brak wydarzeń
Events for 30th listopad
Brak wydarzeń
Menu