XIX Ogólnopolski Rajd Bieszczadzki Radców Prawnych

U W A G A    B I E S Z C Z A D Y !!!
Fundacja Radców Prawnych „Subsidio Venire” pod patronatem

Krajowej Rady Radców Prawnych organizuje we współpracy

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie organizuje

w dniach od 4 do 8 października 2023 r.

XIX Ogólnopolski Rajd Bieszczadzki Radców Prawnych

Zakwaterowanie w domkach turystycznych w Ośrodku Wypoczynkowym „Wisan” w Bystrem oraz
pokojach w Ośrodku Wypoczynkowym „Bystre”.

Koszt uczestnictwa wynosi 890

i obejmuje:

zakwaterowanie i wyżywienie od kolacji w dniu 4 października br. do śniadania w dniu

8 października br.

opiekę przewodników GOPR

udział w programach towarzyszących,

ubezpieczenie nnw.

Chętnych prosimy o kierowanie zgłoszenia na kartach zgłoszenia drogą elektroniczną (email:
subsidiovenire@kirp.pl).


Karty zgłoszenia należy przesyłać wraz z dowodem uiszczenia opłaty za udział w rajdzie oraz podpisaną
zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodą na wykorzystanie wizerunku.


Opłatę w wysokości 830 zł należy uiszczać bezpośrednio na konto Ośrodka Wypoczynkowego
„Wisan” Bystre k/Baligrodu Nr 74124027441111001008037603 do 28 września 2023r.,

pozostałą kwotę 60 na konto Fundacji Radców Prawnych „Subsidio Venire” w BGŻ BNP
Paribas 20 1750 0012 0000 0000 3860 3027 z dopiskiem „Rajd Bieszczadzki .

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność przesłanych zgłoszeń wraz z dowodami wpłaty
oraz podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodą na wykorzystanie wizerunku.

Uprzejmie informujemy, iż można zwracać się do właściwej Izby o dofinansowanie udziału w Rajdzie.

Uprzejmie informujemy, iż w tym roku prosimy Państwa o wsparcie pieniężne dla Specjalnego Ośrodka
SzkolnoWychowawczego w Lesku pod którego opieką jest 40 stałych przedszkolaków oraz 40
dochodzących maluchów. Dzieci potrzebują gier planszowych, pomocy dydaktycznych, wyposażenia Sali
do nauki, zabawek, słodyczy.

Zwracamy uwagę na konieczność zabrania ciepłej i nieprzemakalnej odzieży.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie także ze względu na warunki
pogodowe o czym uczestnicy zostaną powiadomieni z niezbędnym wyprzedzeniem.


Zapraszam serdecznie

Prezes

Fundacji Radców Prawnych

„Subsidio Venire”

Michał Korwek

https://oirp.bialystok.pl/wp-content/uploads/2023/08/Program-XIXRajdu-Bieszczadzkiego-1.pdf
https://oirp.bialystok.pl/wp-content/uploads/2023/08/Karta-zgloszenia-rajd-2023.docx
https://oirp.bialystok.pl/wp-content/uploads/2023/08/Informacja-o-przetwarzaniu-danych-v2023.pdf

NIP:

REGON:

PN
WT
ŚR
CZW
PT
SOB
NIE
28
29
30
31
1
2
3
Events for 1st wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 2nd wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 3rd wrzesień
Brak wydarzeń
4
5
6
7
8
9
10
Events for 4th wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 5th wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 6th wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 7th wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 8th wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 9th wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 10th wrzesień
Brak wydarzeń
11
12
13
14
15
16
17
Events for 11th wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 12th wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 13th wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 14th wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 15th wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 16th wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 17th wrzesień
Brak wydarzeń
18
19
20
21
22
23
24
Events for 18th wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 19th wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 20th wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 21st wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 22nd wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 23rd wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 24th wrzesień
Brak wydarzeń
25
26
27
28
29
30
1
Events for 25th wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 26th wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 27th wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 28th wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 29th wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 30th wrzesień
Brak wydarzeń
Menu