Aktualności

W związku z procedowaniem przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmian związanych z Portalem Informacyjnym Sądów Powszechnych oraz aktywnym uczestniczeniem samorządów prawniczych w rozmowach na temat kształtu nowego portalu, Krajowa Rada Radców Prawnych oraz Naczelna Rada Adwokacka chciałaby poznać opinię radców prawnych i adwokatów dotyczącą użyteczności, funkcjonalności i praktycznego stosowania tego narzędzia.

https://www.facebook.com/krajowaizbaradcowprawnych/posts/4104579882937182

https://kirp.pl/portal-informacyjny-sadow-powszechnych-ankieta/

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję o nowej organizacji pracy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku obowiązującej od 5 maja 2021 roku.

Z tym dniem wznawia się przyjmowanie interesantów w Biurze Podawczym i Czytelni Akt w godzinach 8:00 - 15:00 oraz w Kasie Sądu w godzinach 9:00-13:00 w pełnym zakresie, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Osoby wchodzące do siedziby Sądu są zobowiązane do: zakrywania ust i nosa, dezynfekcji rąk, poddania się badaniu temperatury ciała.

Obowiązujące zarządzenia Prezesa NSA i Prezesa WSA w Białymstoku oraz więcej informacji, w tym zasady udostępniania akt w czytelni akt Sądu, są dostępne na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej znajdującej się pod adresem: http://bip.bialystok.wsa.gov.pl.

         

Łączę wyrazy szacunku,

          Wiceprezes

Rzecznik Prasowy

WSA w Białymstoku

sędzia Andrzej Melezini

Pobierz raport o e-Doręczeniach OBSIL KRRP i dowiedz się 👇
Co nowego wprowadza ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych z perspektywy radcy prawnego?
Czym jest adres do doręczeń elektronicznych?
Czy nowe regulacje dotyczą tylko radców prawnych?
Czym jest usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego?
Jakie zmiany w zakresie doręczeń ustawa o doręczeniach elektronicznych przewiduje dla zwykłego Kowalskiego?
Jak będzie wyglądać życie w kancelarii po wprowadzeniu doręczeń elektronicznych?
Kiedy zmiany zaczną obowiązywać?
Co się zmieni w poszczególnych procedurach?
 

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta