Izba

Kontakt

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Białymstoku
ul. Przejazd 2a
15-430 Białystok
NIP 542 25 54 887, REGON 001076502
Telefony: (85) 744 50 94, (85) 746 03 89

ADRESY EMAIL:
Biuro:
oirp@oirp.bialystok.pl
Dział aplikacji:
aplikacja@oirp.bialystok.pl
Księgowość:
ksiegowosc@oirp.bialystok.pl
Sprawy rzecznika dyscyplinarnego i sekretariat:
sekretariat.rzd@oirp.bialystok.pl
Sprawy OSD:
sekretariat.osd@oirp.bialystok.pl

GODZINY OTWARCIA BIURA:
poniedziałek-piątek w godzinach 8.00 -16.00

Strona internetowa: www.oirp.bialystok.pl

Rachunek bankowy: 51 1130 1059 0017 3208 0920 0001
IBAN: PL 51 1130 1059 0017 3208 0920 0001

INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH:
Emilia Więsław
rodo@oirp.bialystok.pl

RZECZNIK PRASOWY:
r.pr. Przemysław Ślepowroński
rzecznikprasowy@oirp.bialystok.pl

Kadencja organów samorządu trwa 4 lata. Organy obowiązane są działać do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych organów.

Organy Izby:

 • zgromadzenie okręgowej izby radców prawnych
 • rada okręgowej izby radców prawnych
 • okręgowa komisja rewizyjna
 • okręgowy sąd dyscyplinarny
 • rzecznik dyscyplinarny
podpisanie umowy

Skład organów XI kadencji (2020-2024)

Komisje i zespoły

Ochrona danych osobowych

Wykaz dokumentów do pobrania

Seniorzy

Klub Seniora

Przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Białymstoku od 2012 roku działa Klub Seniora, stanowiący samorządną społeczność radców prawnych- Seniorów. Głównym celem Klubu jest wzajemna aktywizacja i integracja poprzez organizowanie różnych form wypoczynku, uczestnictwo w imprezach kulturalnych, edukacyjnych, wspieranie seniorów będącej w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej. Działaniami Klubu kieruje zarząd wybierany przez Zebranie Seniorów.

W kadencji 2020-2024 Zarząd reprezentuje:

 • Przewodnicząca mec. Lucyna Nurkowska,
 • Sekretarz mec. Krystyna Kowalska,
 • Skarbnik Maria Guryn

Kapituła Funduszu Seniora

Mediacje

Mediacja to pozasądowa metoda rozwiązywania sporów w drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnego i bezstronnego mediatora, który pomaga stronom we właściwej komunikacji oraz osiągnięciu porozumienia i zawarciu ugody.

Zalety mediacji:

 • jest znacznie krótsza od tradycyjnego postępowania sądowego.
 • zapewnia równorzędną pozycję dla wszystkich stron konfliktu lub sporu
 • pozwala na uniknięcie stresu związanego z występowaniem w sądzie
 • jest poufna, koncentruje się na zaspokojeniu interesów każdej ze stron i zazwyczaj prowadzi do sytuacji obopólnej wygranej
 • zawarta w wyniku mediacji ugoda jest dobrowolna, a jej treść musi być w całości zaakceptowana przez strony sporu.
 • w przypadku zawarcia ugody można uniknąć postępowania sądowego i w znacznym stopniu zaoszczędzić związane z tym koszty.
 • ugoda zawarta w postępowaniu mediacyjnym, po spełnieniu niezbędnych warunków, może być egzekwowana w drodze egzekucji sądowej.
 • skuteczność mediacji potwierdzają wszystkie statystyki z jej zastosowania m.in. w USA i Unii Europejskiej. Wskazują one, że przez mediację da się rozwiązać ok. 70%-80% sporów, a mediacje są udane w 60% do 80 % przypadków.

Kontakt

e-mail:  mediacje@oirp.bialystok.pl

Dyżury Członków Prezydium

Wybory organów Izby

Kadencja organów samorządu radców prawnych trwa cztery lata. Organy obowiązane są działać do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych organów. Zgromadzenie delegatów wybiera dziekana rady okręgowej izby radców prawnych, rzecznika dyscyplinarnego oraz członków organów: rady okręgowej izby radców prawnych, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowego sądu dyscyplinarnego, delegatów na Krajowy Zjazd Radców Prawnych oraz jednego członka Krajowej Rady Radców Prawnych.

Obecna, XI kadencja organów, rozpoczęła się 11 września 2020 r.

Zasady przeprowadzania wyborów reguluje Uchwała Nr 10/2010 IX Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu stanowiąca załącznik do Uchwały Nr 203/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego.

W dniu 26 kwietnia 2022 r. na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku odbyły się wybory uzupełniające do Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Na członka Komisji wybrano radcę prawnego Piotra Jana Ciuka.

W dniu 17 maja 2022r. odbyło się Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku. Poniżej podjęte uchwały:  pdf

Wykaz dokumentów do pobrania

Partnerzy

PN
WT
ŚR
CZW
PT
SOB
NIE
27
28
29
30
1
2
3
Events for 1st lipiec
Brak wydarzeń
Events for 2nd lipiec
Brak wydarzeń
Events for 3rd lipiec
Brak wydarzeń
4
5
6
7
8
9
10
Events for 4th lipiec
Brak wydarzeń
Events for 5th lipiec
Brak wydarzeń
Events for 6th lipiec
Brak wydarzeń
Events for 7th lipiec
Brak wydarzeń
Events for 8th lipiec
Brak wydarzeń
Events for 9th lipiec
Brak wydarzeń
Events for 10th lipiec
Brak wydarzeń
11
12
13
14
15
16
17
Events for 11th lipiec
Brak wydarzeń
Events for 12th lipiec
Brak wydarzeń
Events for 13th lipiec
Brak wydarzeń
Events for 14th lipiec
Brak wydarzeń
Events for 15th lipiec
Brak wydarzeń
Events for 16th lipiec
Brak wydarzeń
Events for 17th lipiec
Brak wydarzeń
18
19
20
21
22
23
24
Events for 18th lipiec
Brak wydarzeń
Events for 19th lipiec
Brak wydarzeń
Events for 20th lipiec
Brak wydarzeń
Events for 21st lipiec
Brak wydarzeń
Events for 22nd lipiec
Brak wydarzeń
Events for 23rd lipiec
Brak wydarzeń
Events for 24th lipiec
Brak wydarzeń
25
26
27
28
29
30
31
Events for 25th lipiec
Brak wydarzeń
Events for 26th lipiec
Brak wydarzeń
Events for 27th lipiec
Brak wydarzeń
Events for 28th lipiec
Brak wydarzeń
Events for 29th lipiec
Brak wydarzeń
Events for 30th lipiec
Brak wydarzeń
Events for 31st lipiec
Brak wydarzeń
1
2
3
4
5
6
7
Menu