PN
WT
ŚR
CZW
PT
SOB
NIE
1
2
3
4
5
6
7
Events for 1st lipiec
Brak wydarzeń
Events for 2nd lipiec
Brak wydarzeń
Events for 3rd lipiec
Brak wydarzeń
Events for 4th lipiec
Brak wydarzeń
Events for 5th lipiec
Brak wydarzeń
Events for 6th lipiec
Brak wydarzeń
Events for 7th lipiec
Brak wydarzeń
8
9
10
11
12
13
14
Events for 8th lipiec
Brak wydarzeń
Events for 9th lipiec
Brak wydarzeń
Events for 10th lipiec
Brak wydarzeń
Events for 11th lipiec
Brak wydarzeń
Events for 12th lipiec
Brak wydarzeń
Events for 13th lipiec
Brak wydarzeń
Events for 14th lipiec
Brak wydarzeń
15
16
17
18
19
20
21
Events for 15th lipiec
Brak wydarzeń
Events for 16th lipiec
Brak wydarzeń
Events for 17th lipiec
Brak wydarzeń
Events for 18th lipiec
Brak wydarzeń
Events for 19th lipiec
Brak wydarzeń
Events for 20th lipiec
Brak wydarzeń
Events for 21st lipiec
Brak wydarzeń
22
23
24
25
26
27
28
Events for 22nd lipiec
Brak wydarzeń
Events for 23rd lipiec
Brak wydarzeń
Events for 24th lipiec
Brak wydarzeń
Events for 25th lipiec
Brak wydarzeń
Events for 26th lipiec
Brak wydarzeń
Events for 27th lipiec
Brak wydarzeń
Events for 28th lipiec
Brak wydarzeń
29
30
31
1
2
3
4
Events for 29th lipiec
Brak wydarzeń
Events for 30th lipiec
Brak wydarzeń
Events for 31st lipiec
Brak wydarzeń

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Białymstoku

Iuris prudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia- Biegłość w prawie to znajomość rzeczy boskich i ludzkich oraz wiedza o tym, co sprawiedliwe i niesprawiedliwe.

Znajdź radcę

Rejestr radców prawnych, aplikantów radcowskich oraz prawników zagranicznych pozwoli Ci sprawdzić czy osoba świadcząca pomoc prawną jest członkiem samorządu radców prawnych.

Aktualności

Prezydium OIRP

Na pierwszym posiedzeniu nowo wybrana Rada dokonuje wyboru prezydium. W obecnej kadencji Prezydium Rady składa się z dziekana i siedmiu członków- trzech wicedziekanów, sekretarza, skarbnika i dwóch członków prezydium rady, powołanych uchwałą Nr 2/XI/2020 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku z dnia 21 września 2020 r., zmienioną uchwałą Nr 12/XI/2022 z dnia 10 stycznia 2022 r.

Prezydium oIRP

Nasza historia

Historia zawodu radcy prawnego sięga okresu międzywojennego. W Drugiej Rzeczpospolitej radca prawny świadczył pomoc prawną podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą. Nie istniał jednak samorząd radców prawnych, zaś ich status opierał się na pragmatykach urzędniczych oraz wewnętrznych przepisach podmiotów, w których radca był zatrudniony. Dopiero w okresie Polski Ludowej pojawiły się pierwsze, powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące wykonywania zawodu radcy prawnego. Uchwała Nr 533 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1961 r. w sprawie obsługi prawnej przedsiębiorstw państwowych, zjednoczeń oraz banków państwowych nakazywała tym podmiotom korzystanie wyłącznie z usług radców prawnych zatrudnionych w tych jednostkach na samodzielnych stanowiskach, podlegających dyrektorowi przedsiębiorstwa lub jego zastępcy. W tym czasie listy radców prawnych prowadzone były przez okręgowe komisje arbitrażowe właściwe według siedziby przedsiębiorstwa.

Po trwających wiele lat dyskusjach i dążeniach środowiska, ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. powołano do życia zawód radcy prawnego, samorząd zawodowy oraz określono zasady wykonywania zawodu. Obowiązująca nadal ustawa od czasu uchwalenia przeszła szereg nowelizacji rozszerzając uprawnienia radców prawnych jako grupy zawodowej oraz przyznając nowe kompetencje samorządowi zawodowemu, do zadań którego należy m.in. reprezentowanie radców prawnych i aplikantów radcowskich oraz ochrona ich interesów zawodowych, przygotowywanie aplikantów radcowskich do należytego wykonywania zawodu radcy prawnego oraz doskonalenie zawodowe radców prawnych, współdziałanie w kształtowaniu i stosowaniu prawa. Obecnie samorząd zrzesza ponad 55 000 radców prawnych i aplikantów radcowskich, tworząc największy samorząd prawniczy w Polsce.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Białymstoku została powołana uchwałą Nr 3 z dnia 16 grudnia 1983 r. Krajowej Rady Radców Prawnych, jako jedna z 19 izb na terenie całego kraju. Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku Dziekanem Rady wybrało radcę prawnego Zenona Młyńczyka. Białostocka Izba zrzeszała w tym czasie około 500 radców i aplikantów radcowskich. Pierwszą siedzibą biura Izby było pomieszczenie udostępnione przez Komisję Arbitrażową przy ulicy Nowotki 13 w Białymstoku. Obecnie siedziba Izby mieści się przy ulicy Przejazd 2A w Białymstoku, a w 2021 r. powiększyła się o lokal przy ulicy Szymborskiej 2. Członkami Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku jest ponad 1 400 osób.

oirp w bialymstoku
PN
WT
ŚR
CZW
PT
SOB
NIE
1
2
3
4
5
6
7
Events for 1st lipiec
Brak wydarzeń
Events for 2nd lipiec
Brak wydarzeń
Events for 3rd lipiec
Brak wydarzeń
Events for 4th lipiec
Brak wydarzeń
Events for 5th lipiec
Brak wydarzeń
Events for 6th lipiec
Brak wydarzeń
Events for 7th lipiec
Brak wydarzeń
8
9
10
11
12
13
14
Events for 8th lipiec
Brak wydarzeń
Events for 9th lipiec
Brak wydarzeń
Events for 10th lipiec
Brak wydarzeń
Events for 11th lipiec
Brak wydarzeń
Events for 12th lipiec
Brak wydarzeń
Events for 13th lipiec
Brak wydarzeń
Events for 14th lipiec
Brak wydarzeń
15
16
17
18
19
20
21
Events for 15th lipiec
Brak wydarzeń
Events for 16th lipiec
Brak wydarzeń
Events for 17th lipiec
Brak wydarzeń
Events for 18th lipiec
Brak wydarzeń
Events for 19th lipiec
Brak wydarzeń
Events for 20th lipiec
Brak wydarzeń
Events for 21st lipiec
Brak wydarzeń
22
23
24
25
26
27
28
Events for 22nd lipiec
Brak wydarzeń
Events for 23rd lipiec
Brak wydarzeń
Events for 24th lipiec
Brak wydarzeń
Events for 25th lipiec
Brak wydarzeń
Events for 26th lipiec
Brak wydarzeń
Events for 27th lipiec
Brak wydarzeń
Events for 28th lipiec
Brak wydarzeń
29
30
31
1
2
3
4
Events for 29th lipiec
Brak wydarzeń
Events for 30th lipiec
Brak wydarzeń
Events for 31st lipiec
Brak wydarzeń
Menu