komunikat z Ministerstwa Rozwoju i Technologii od Pełnomocnika ds. deregulacji i dialogu społecznego dr Mariusza Filipka

Szanowni Państwo,
31 stycznia 2024 r. Minister Rozwoju i Technologii Pan Krzysztof Hetman
ustanowił funkcję Pełnomocnika do spraw deregulacji i dialogu gospodarczego. Do zadań
Pełnomocnika należy m.in. analizowanie oraz monitorowanie warunków podejmowania,
wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej czy przedstawianie propozycji
działań, w tym działań legislacyjnych, związanych z poprawą warunków podejmowania,
wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej, a także wspieranie inicjatyw
o charakterze informacyjnym, jak również współpraca z organami administracji rządowej,
jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, organizacjami
pracodawców oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz poprawy warunków
wykonywania działalności gospodarczej.
Z tego miejsca jako osoba powołana do pełnienia tej funkcji chciałbym zwrócić się do
Państwa z zaproszeniem do współdziałania. Dostrzegam bowiem wiele obszarów, które
wymagają dialogu i kooperacji, czego rezultatem powinno być wypracowanie optymalnych
rozwiązań zarówno z punktu widzenia interesu przedsiębiorców, jak i interesu
publicznego. Stąd chciałbym, abyśmy wspólnie pracowali w celu udoskonalenia
obowiązujących przepisów prawa czy też stworzenia nowych rozwiązań, które pozwolą na
wyeliminowanie barier prowadzenia działalności gospodarczej.
Chciałbym, aby wypracowane przez Nas rozwiązania obowiązywały przez lata, tworząc
bezpieczne i stabilne środowisko prawne przyjazne dla Przedsiębiorców.
+48 222 500 123 Pl. Trzech Krzyży 3/5
kancelaria@mrit.gov.pl 00-507 Warszawa
gov.pl/rozwoj-technologia Ministerstwo
Rozwoju i Technologii
Mając to wszystko na uwadze, proszę Państwa o zwrócenie się do swoich członków
o przedstawianie propozycji zmian. Uważam bowiem, że szeroka współpraca ogólnopolska
w tym zakresie i przede wszystkim słuchanie podmiotów, które na co dzień borykają się
z ograniczeniami prawnymi w ramach prowadzonych działalności, jest bardzo istotne dla
tworzenia dobrego prawa.
Wszystkie te propozycje rozważymy i przedstawimy do debaty zarówno na posiedzeniach
ministerialnego Zespołu do spraw Deregulacji i Dialogu Gospodarczego, jak i w ramach
prac podejmowanych w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

https://oirp.bialystok.pl/wp-content/uploads/2024/04/Pismo-pelnomocnika-ds.-deregulacji-Mariusza-Filipka.pdf
PN
WT
ŚR
CZW
PT
SOB
NIE
29
30
1
2
3
4
5
Events for 1st maj
Brak wydarzeń
Events for 2nd maj
Brak wydarzeń
Events for 3rd maj
Brak wydarzeń
Events for 4th maj
Brak wydarzeń
Events for 5th maj
Brak wydarzeń
6
7
8
9
10
11
12
Events for 6th maj
Brak wydarzeń
Events for 7th maj
Brak wydarzeń
Events for 8th maj
Brak wydarzeń
Events for 9th maj
Brak wydarzeń
Events for 10th maj
Brak wydarzeń
Events for 11th maj
Brak wydarzeń
Events for 12th maj
Brak wydarzeń
13
14
15
16
17
18
19
Events for 13th maj
Brak wydarzeń
Events for 14th maj
Brak wydarzeń
Events for 15th maj
Brak wydarzeń
Events for 16th maj
Brak wydarzeń
Events for 17th maj
Brak wydarzeń
Events for 18th maj
Brak wydarzeń
Events for 19th maj
Brak wydarzeń
20
21
22
23
24
25
26
Events for 20th maj
Brak wydarzeń
Events for 21st maj
Brak wydarzeń
Events for 22nd maj
Brak wydarzeń
Events for 23rd maj
Brak wydarzeń
Events for 24th maj
Brak wydarzeń
Events for 25th maj
Brak wydarzeń
Events for 26th maj
Brak wydarzeń
27
28
29
30
31
1
2
Events for 27th maj
Brak wydarzeń
Events for 28th maj
Brak wydarzeń
Events for 29th maj
Brak wydarzeń
Events for 30th maj
Brak wydarzeń
Events for 31st maj
Brak wydarzeń
Menu