OBWIESZCZENIE, TERMINY I MIEJSCA ZEBRAŃ REJONOWYCH

                          –> DELEGACI KADENCJI 2024-2028 <–                               (aby wyświetlić kliknij tutaj)

 

TERMINY I MIEJSCA ZEBRAŃ

 1. Zebrania rejonowe Okręgowej Izby Radców prawnych w Białymstoku, podczas których zostaną przeprowadzone wybory delegatów za Zgromadzenie OIRP w Białymstoku XII kadencji odbędą się:
 • I Rejon Białystok – 11.06.2024 r., godz. 16:30, sala konferencyjna NOT w Białymstoku, ul. M. C. Skłodowskiej 2;  LICZBA MANDATÓW 43
 • II Rejon Białystok – 12.06.2024 r., godz. 16:30, sala konferencyjna NOT w Białymstoku, ul. M. C. Skłodowskiej 2;  LICZBA MANDATÓW 35
 • III Rejon Białystok – 13.06.2024 r., godz. 16:30, sala konferencyjna NOT w Białymstoku, ul. M. C. Skłodowskiej 2;  LICZBA MANDATÓW 41
 • Rejon łomżyński – 18.06.2024 , godz. 16:30, Park Przemysłowy w Łomży, ul. Sikorskiego 166;
 • Rejon suwalski – 19.06.2024 r., godz. 16:30, Hotel Logos/Dom Nauczyciela w Suwałkach, ul. Kościuszki 120;

Białystok, dnia 14 czerwca 2024 r.

 

Okręgowa Komisja Wyborcza Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku działając na podstawie § 24 ust. 2 zdanie drugie w zw. z § 23a w zw. z § 29 pkt 2) i § 19 ust. 2 pkt 3) Uchwały nr 10/2010 Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu, stanowiącej załącznik do uchwały nr 885/XI/2023 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania publikuje niniejszym na stronie internetowej OIRP w Białymstoku uaktualnioną listę zgłoszonych i zarejestrowanych kandydatów w wyborach na delegatów na Zgromadzenie OIRP w Białymstoku XII Kadencji dla Rejonu łomżyńskiego.

 

Potrzeba uaktualnienia list wynikła z faktu, iż po dniu publikacji ostatniego komunikatu Komisji z dnia 7 czerwca 2024 r. wpłynęły do Okręgowej Komisji Wyborczej następujące oświadczenia dotyczące kandydatów na delegatów z Rejonu łomżyńskiego:

 • Tadeusza Lewndowskiego o wycofaniu zgłoszenia kandydata na delegata na Zgromadzenie OIRP w XII Kadencji w osobie Bartosza Lewandowskiego;
 • Anny Bieńczyk o wycofaniu zgody na kandydowanie na delegata na Zgromadzenie OIRP w XII Kadencji.

Wobec stwierdzenia przez OKW, iż wycofania zgłoszeń zostały skutecznie wniesione, ww. kandydaci nie mogą zostać zarejestrowani. W związku z tym OKW stwierdziła, że zachodzi potrzeba uaktualnienia listy zgłaszanych i podlegających rejestracji kandydatów na delegatów, uwzględniającej wycofane zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły po dniu 7 czerwca 2024 r. i publikuje w załączeniu uaktualnioną listę zgłoszonych i zarejestrowanych kandydatów w wyborach na delegatów na Zgromadzenie OIRP w Białymstoku XII Kadencji dla Rejonu łomżyńskiego

 

 

Białystok, dnia 7 czerwca 2024 r.

 Okręgowa Komisja Wyborcza Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku działając na podstawie § 24 ust. 2 zdanie drugie w zw. z § 23a Uchwały nr 10/2010 Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu, stanowiącej załącznik do uchwały nr 885/XI/2023 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania publikuje niniejszym na stronie internetowej OIRP w Białymstoku uaktualnioną listę zgłoszonych i zarejestrowanych kandydatów w wyborach na delegatów na Zgromadzenie OIRP w Białymstoku XII Kadencji dla Rejonów I, II, III Miasta Białystok.

Potrzeba uaktualnienia list wynikła z faktu, iż po dniu publikacji ostatniego komunikatu Komisji z dnia 29 maja 2024 r. wpłynęły do OKW cofnięcia zgłoszeń kandydatów złożone przez następujące osoby, zgodnie z § 23a cyt. wyżej Uchwały:

 • Maria Gryko-Miąskowska z dnia 03.06.2024 r. czerwca 2024 r. (data wpływu: 04.06.2024 r.) o wycofaniu zgłoszenia kandydata na delegata na Zgromadzenie OIRP w XII Kadencji w osobie Maria Gryko-Miąskowska z Rejonu I Białystok;
 • Olga Trzeciak z dnia 3 czerwca 2024 r. (data wpływu: 4 czerwca 2024 r.) o wycofaniu zgłoszenia kandydata na delegata na Zgromadzenie OIRP w XII Kadencji w osobie Olga Trzeciak z Rejonu I Białystok;
 • Andrzej Krzywosz z dnia 3 czerwca 2024 r. (data wpływu: 4 czerwca 2024 r.) o wycofaniu zgłoszenia kandydata na delegata na Zgromadzenie OIRP w XII Kadencji w osobie Katarzyny Krzywosz z Rejonu I Białystok;
 • Marek Kozłowski z dnia 3 czerwca 2024 r. (data wpływu: 5 czerwca 2024 r.) o wycofaniu zgłoszenia kandydata na delegata na Zgromadzenie OIRP w XII Kadencji w osobie Julity Fidziukiewicz z Rejonu II Białystok;
 • Janusz Trochimiak z dnia 4 czerwca 2024 r. (data wpływu: 5 czerwca 2024 r.) o wycofaniu zgłoszenia kandydata na delegata na Zgromadzenie OIRP w XII Kadencji w osobie Katarzyny Chomicz-Makowskiej z Rejonu II Białystok;
 • Janusz Trochmniak z dnia 4 czerwca 2024 r. (data wpływu: 5 czerwca 2024 r.) o wycofaniu zgłoszenia kandydata na delegata na Zgromadzenie OIRP w XII Kadencji w osobie Jakuba Smolińskiego z Rejonu II Białystok;
 • Piotr Sikorski z dnia 3 czerwca 2024 r. (data wpływu: 5 czerwca 2024 r.) o wycofaniu zgłoszenia kandydata na delegata na Zgromadzenie OIRP w XII Kadencji w osobie Anny Teresy Jawor z Rejonu II Białystok;
 • Piotr Sikorski z dnia 3 czerwca 2024 r. (data wpływu: 5 czerwca 2024 r.) o wycofaniu zgłoszenia kandydata na delegata na Zgromadzenie OIRP w XII Kadencji w osobie Łukasza Piotrowskiego z Rejonu II Białystok;
 • Piotr Sikorski z dnia 3 czerwca 2024 r. (data wpływu: 5 czerwca 2024 r.) o wycofaniu zgłoszenia kandydata na delegata na Zgromadzenie OIRP w XII Kadencji w osobie Marty Popławskiej z Rejonu II Białystok;
 • Jacek Klimowicz z dnia 5 czerwca 2024 r. (data wpływu: 5 czerwca 2024 r.) o wycofaniu zgłoszenia kandydata na delegata na Zgromadzenie OIRP w XII Kadencji w osobie Tomasza Klimowicz z Rejonu II Białystok;
 • Łukasz Tomulewicz z dnia 5 czerwca 2024 r. (data wpływu: 5 czerwca 2024 r.) o wycofaniu zgłoszenia kandydata na delegata na Zgromadzenie OIRP w XII Kadencji w osobie Łukasz Tomulewicz z Rejonu II Białystok;
 • Barbara Kruszewska z dnia 6 czerwca 2024 r. (data wpływu: 6 czerwca 2024 r.) o wycofaniu zgłoszenia kandydata na delegata na Zgromadzenie OIRP w XII Kadencji w osobie Urszuli Kruszewskiej z Rejonu III Białystok;
 • Małgorzata Owdziej z dnia 3 czerwca 2024 r. (data wpływu: 6 czerwca 2024 r.) o wycofaniu zgłoszenia kandydata na delegata na Zgromadzenie OIRP w XII Kadencji w osobie Joanny Zyzik z Rejonu III Białystok;
 • Joanna Zyzik z dnia 6 czerwca 2024 r. (data wpływu: 6 czerwca 2024 r.) o wycofaniu zgłoszenia kandydata na delegata na Zgromadzenie OIRP w XII Kadencji w osobie Małgorzaty Owdziej z Rejonu III Białystok;
 • Przemysław Ślepowroński z dnia 4 czerwca 2024 r. (data wpływu: 5 czerwca 2024 r.) o wycofaniu zgłoszenia kandydata na delegata na Zgromadzenie OIRP w XII Kadencji w osobie Julity Iwanowicz z Rejonu III Białystok;
 • Przemysław Ślepowroński z dnia 4 czerwca 2024 r. (data wpływu: 5 czerwca 2024 r.) o wycofaniu zgłoszenia kandydata na delegata na Zgromadzenie OIRP w XII Kadencji w osobie Jakuba Jana Mitrosza z Rejonu III Białystok;
 • Marek Sitkowski z dnia 3 czerwca 2024 r. (data wpływu: 6 czerwca 2024 r.) o wycofaniu zgłoszenia kandydata na delegata na Zgromadzenie OIRP w XII Kadencji w osobie Michała Pawlaka z Rejonu III Białystok;
 • Mateusz Kruk z dnia 3 czerwca 2024 r. (data wpływu: 5 czerwca 2024 r.) o wycofaniu zgłoszenia kandydata na delegata na Zgromadzenie OIRP w XII Kadencji w osobie Piotra Sikorskiego z Rejonu III Białystok;
 • Marta Wojdakowska z dnia 3 czerwca 2024 r. (data wpływu: 4 czerwca 2024 r.) o wycofaniu zgłoszenia kandydata na delegata na Zgromadzenie OIRP w XII Kadencji w osobie Julity Fiłoc z Rejonu III Białystok;
 • Izabela Praczukowska z dnia 3 czerwca 2024 r. (data wpływu: 5 czerwca 2024 r.) o wycofaniu zgłoszenia kandydata na delegata na Zgromadzenie OIRP w XII Kadencji w osobie Karoliny Konopko z Rejonu III Białystok.

Wobec stwierdzenia przez OKW, iż wycofania zgłoszeń zostały skutecznie wniesione, ww. kandydaci nie mogą zostać zarejestrowani. W związku z tym OKW stwierdziła, że zachodzi potrzeba uaktualnienia listy zgłaszanych i podlegających rejestracji kandydatów na delegatów, uwzględniającej wycofane zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły po dniu 29 maja 2024 r. i publikuje w załączeniu uaktualnioną listę zgłoszonych i zarejestrowanych kandydatów w wyborach na delegatów na Zgromadzenie OIRP w Białymstoku XII Kadencji dla Rejonów I, II, III Miasta Białystok.

W odniesieniu do Rejonów łomżyńskiego i suwalskiego lista zgłaszanych i podlegających rejestracji kandydatów na delegatów opublikowana w dniu 29 maja 2024 r. pozostaje aktualna.

Białystok, dnia 29 maja 2024 r.

 Okręgowa Komisja Wyborcza Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku działając na podstawie § 24 ust. 2 zdanie drugie Uchwały nr 10/2010 Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu, stanowiącej załącznik do uchwały nr 885/XI/2023 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania publikuje niniejszym na stronie internetowej OIRP w Białymstoku listę zgłoszonych i zarejestrowanych kandydatów w wyborach na delegatów na Zgromadzenie OIRP w Białymstoku XII Kadencji  z podziałem na Rejony I, II, III Miasta Białystok i Rejony łomżyńsku oraz suwalski.

Okręgowa Komisja Wyborcza ustaliła następującą listę zgłoszonych i zarejestrowanych kandydatów w wyborach na delegatów na Zgromadzenie OIRP w Białymstoku XII Kadencji dla Rejonów Białystok I, Białystok II i Białystok III, uwzględniającej wycofane zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły po dniu 29 maja 2024 r. (lista kandydatów z Rejonów łomżyńskiego i suwalskiego pozostaje bez zmian):

Dla Rejonu I Białystok zgłoszono i zarejestrowano na dzień 7 czerwca 2024 r. następujących kandydatów:

Lp. Kandydat
1. Albińska Anna B/1409
2. Ambrożewska Anna Monika BŁ/BŁ/626
3. Andraka Robert BŁ/1050
4. Bałdowska Luiza BŁ/979
5. Barański Paweł BŁ/98
6. Bieliński Arkadiusz Krzysztof BŁ/1530
7. Bieluci Katarzyna BŁ/785
8. Błaszczuk-Niemotko Barbara BŁ/1291
9. Bobrus-Nowińska Ewelina BŁ/BŁ/939
10. Borkowski Karol BŁ/1339
11. Borkowski Robert BŁ/1053
12. Bućko Przemysław BŁ/406
13. Burawska Monika BŁ/BŁ/804
14. Cyuńczyk Ireneusz BŁ/485
15. Czaplicki Paweł Bł/1485
16. Czuchraj- Jarzębowska Iwona Bł/986
17. Ćwiklicz Urszula Klaudia Bł/ S/ 279
18. Gadomska-Radel Anna BŁ/BŁ/862
19. Gibas Agnieszka BŁ/1500
20. Głowacka Irena BŁ/410
21. Grodzki Jarosław BŁ/742
22. Gruszewicz Bogumiła BŁ/994
23. Gryczewska Małgorzata BŁ/425
24. Gryko Anna BŁ/1110
25. Hańczaruk-Dubrowska Katarzyna BŁ/1299
26. Harasimowicz Jacek BŁ/BŁ/1181
27. Idźkowska Joanna BŁ/1379
28. Januszko Norbert BŁ/1273
29. Jarmoc Dariusz BŁ/1353
30. Jaślarz Rafał BŁ/1455
31. Kadłubowski Miłosz BŁ/1580
32. Kalisz Elżbieta BŁ/1182
33. Kamieńska Joanna BŁ/426
34. Kamińska Katarzyna BŁ/599
35. Karwowski Krzysztof BŁ/681
36. Kędzia Małgorzata BŁ/1457
37. Kłopotowski Sławomir BŁ/559
38. Kobyliński Paweł BŁ/790
39. Komarzewski Przemysław BŁ/1338
40. Kondraciuk Michał BŁ/1505
41. Kondratowicz Paweł BŁ/BŁ/1303
42. Kossakowska Sylwia BŁ/1506
43. Kostulska-Wojszko Emilia BŁ/BŁ/1188
44. Krzywosz Andrzej BŁ/BŁ/662
45. Kuberska Aneta BŁ/836
46. Kundzicz Piotr BŁ/1461
47. Kurpiewski Tomasz BŁ/1510
48. Leszczyńska-Grygo Justyna BŁ/1192
49. Lulewicz-Kalinowska Aleksandra BŁ/1525
50. Lussa Karolina BŁ/937
51. Ławniczak Jakub BŁ/1007
52. Łęczycka Izabela BŁ/BŁ/1126
53. Łuniewska Kinga BŁ/Ł/175
54. Majewska Edyta BŁ/ 1488
55. Matulewicz-Dzienis Dorota BŁ/BŁ/1130
56. Misiejuk Agnieszka BŁ/696
57. Misiejuk Katarzyna BŁ/675
58. Moroz-Ustymowicz Ewa BŁ/606
59. Nazarewicz Anna BŁ/663
60. Niewiński Bogdan BŁ/444
61. Niewiński Paweł bŁ/1501
62. Nikitiuk Hanna BŁ/394
63. Nowak Elżbieta BŁ/522
64. Obidziński Krzysztof BŁ/443
65. Perkowski Jan BŁ/470
66. Rusin Wojciech BŁ/504
67. Pikulińska-Bołtromiuk Paulina BŁ/1370
68. Piszcz Anna BŁ/813
69. Płotnicka-Larkowska Izabela BŁ/776
70. Połocka-Wasilewska Joanna Katarzyna BŁ/BŁ/563
71. Ponarad Zuzanna BŁ/1137
72. Radel Krzysztof BŁ/869
73. Radwański Janusz BŁ/469
74. Rogalewska-Bielińska Joanna BŁ/1080
75. Rola-Pawłow Małgorzata Ewa BŁ/BŁ/440
76. Pieczyński Marcin Konrad BŁ/812
77. Samsel Kamil BŁ/916
78. Sielawa Agnieszka BŁ/1027
79. Sielawa Maciej Bł/1081
80. Sienkiewicz Monika BŁ/ 1148
81. Skowron-Gosk Urszula BŁ/1213
82. Sokołowska Małgorzata BŁ/575
83. Szemiot Mateusz BŁ/1155
84. Szorc Magdalena BŁ/1571
85. Szymańska Kinga BŁ/1596
86. Walencik-Topolewicz Marta BŁ/BŁ/968
87. Wasiluk Jerzy BŁ/431
88. Winnicka-Siergiejuk Adrianna BŁ/1589
89. Wiński Adam Robert BŁ/BŁ/710
90. Wojdakowska Marta BŁ/1404
91. Wojszko Rafał BŁ/1090
92. Wrońska Iwona BŁ/BŁ/730
93. Wyszyńska Aneta BŁ/ 926
94. Żukowski Adam BŁ/512

Dla Rejonu II Białystok zgłoszono i zarejestrowano na dzień 7 czerwca 2024 r. następujących kandydatów:

Lp. Kandydat
1. Barwikowska Anna BŁ/1279
2. Biały Myślibór BŁ/BŁ/949
3. Bil-Jaruzelska Urszula BŁ/1540
4. Boraczewska Jadwiga BŁ/530
5. Breza Alicja Teresa BŁ/586
6. Brzozowski Przemysław BŁ/1541
7. Charkiewicz Andrzej BŁ/688
8. Czemiel Anna BŁ/1450
9. Czemiel Dariusz BŁ/859
10. Czerniawska Anna BŁ/BŁ/207
11. Czułowski Łukasz BŁ/1343
12. Domanowska Sylwia BŁ/991
13. Dyszkiewicz Krzysztof BŁ/541
14. Dyszkiewicz Rafał BŁ/1177
15. Dziemianowicz Dorota BŁ/BŁ/954
16. Falkowski Łukasz BŁ/1346
17. Fastyn Łukasz Dariusz BŁ/1347
18. Ferenc-Pierzyńska Olga BŁ/787
19. Firlit Agata Małgorzata BŁ/861
20. Fliszkiewicz Zuzanna Kaja BŁ/1544
21. Gierasimczyk Dorota BŁ/863
22. Gil Cezary BŁ/545
23. Gresiuk Grażyna BŁ/542
24. Grigoruk Iwona BŁ/825
25. Gruszczyńska Anna Bł/884
26. Grzegorczyk Anna BŁ/806
27. Idźkowski Mateusz BŁ/1300
28. Jórczykowski Rafał BŁ/1579
29. Kalinowski Tomasz BŁ/556
30. Karczewski Tomasz BŁ/BŁ/901
31. Kardasz Katarzyna BŁ/1302
32. Karwowska Aneta BŁ/1116
33. Kauc-Dmochowska Elżbieta BŁ/648
34. Klim Adam BŁ/1222
35. Klimowicz Jacek BŁ/682
36. Kołos Łukasz Bł/Bł/1186
37. Kondel Agnieszka BŁ/BŁ/1242
38. Kopciewska Natalia Sara BŁ/BŁ/1244
39. Kozłowska Anna Maria BŁ/370
40. Kozłowska Karolina BŁ/1166
41. Kozłowski Marek BŁ/414
42. Ksok Bartłomije BŁ/1305
43. Kuczek Mateusz BŁ/1460
44. Kuklik Andrzej BŁ/427
45. Kuszyński Maciej BŁ/BŁ/1004
46. Lawda Małgorzata BŁ/388
47. Lićwinko Małgorzata BŁ/1146
48. Łowiec Paulina BŁ/1307
49. Łukaszewicz Aneta BŁ/1581
50. Maksimiuk Dorota BŁ/1557
51. Matowicka Ewa Maria BŁ/391
52. Matuk Dariusz BŁ/496
53. Minkiewicz Zbigniew Jacek BŁ/866
54. Mróz Aneta
55. Naumiuk Elżbieta BŁ/1072
56. Nieciecki Marcin BŁ/1559
57. Opęchowska Katarzyna BŁ/868
58. Orłowski Artur BŁ/1134
59. Paul-Biały Ewa BŁ/1167
60. Płotczyk Aleksandra BŁ/1563
61. Popławski Zbigniew Tomasz BŁ/430
62. Ptaszyńska Iwona Krystyna BŁ/ 1140
63. Radel Kamil BŁ/1283
64. Rudziński Tomasz BŁ/BŁ/1143
65. Rurewicz Eliza BŁ/BŁ/644
66. Serwatko Robert BŁ/446
67. Sielicka Marzena BŁ/523
68. Sienkiewicz Joanna BŁ/1567
69. Skiba-Nikitiuk Magdalena BŁ/1274
70. Srocki Wojciech BŁ/BŁ/802
71. Stachwiuk Paweł BŁ/875
72. Śmietało-Żegunia Izabela BŁ/1084
73. Tatarzyńska Anna Ewa BŁ/988
74. Trębicka Urszula Blanka BŁ/1086
75. Trochimiak Janusz Marcin BŁ/BŁ/967
76. Waluk-Zalewska Monika BŁ/969
77. Wenclik Małgorzata BŁ/BŁ/1173
78. Więckowska Klaudia BŁ/1583
79. Wyszkowska Grażyna BŁ/615
80. Zacharczuk Bazyli BŁ/451
81. Zadykowicz Antoni BŁ/635
82. Zadykowicz Wojciech BŁ/516
83. Żmuda Krzysztof BŁ/BŁ/816
84. Żukowska-Dudek Monika BŁ/929
85. Żukowski Mariusz BŁ/971

Dla Rejonu III Białystok zgłoszono i zarejestrowano na dzień 7 czerwca 2024 r.następujących kandydatów:

Lp. Kandydat
1. Antoniak Marta BŁ/BŁ/1051
2. Antoniuk Waldemar BŁ/1047
3. Artemiuk Wojciech BŁ/978
4. Choiński Robert Rafał Bł/1281
5. Chyła Dariusz BŁ/984
6. Czarniecki Łukasz BŁ/888
7. Damięcki Kamil BŁ/1494
8. Dawid-Krajewska Anna BŁ/BŁ/987
9. Dąbrowska Monika BŁ/889
10. Dobrzyń Michał BŁ/860
11. Dziemiach Wiesław BŁ/BŁ/691
12. Filińska Maria Bł/1056
13. Galej-Czaplejewicz BŁ/1452
14. Grygoruk Alicja BŁ/797
15. Horoszewski Marcin BŁ/895
16. Hryniewicki Andrzej BŁ/596
17. Jakimik Paulina BŁ/1142
18. Janczylik Helena Bł/898
19. Jankowski Gabriel Wojciech BŁ/1352
20. Jarczyńska Adriana Katarzyna BŁ/BŁ/1099
21. Jarząbski Andrzej BŁ/1503
22. Jodłowska Małgorzata BŁ/1415
23. Jurkowski Przemysław BŁ1355
24. Kalinowska Katarzyna BŁ/711
25. Kierzkowska Małgorzata BŁ/1062
26. Klimiuk-Głuchowska Monika Katarzyna BŁ/BŁ/1063
27. Kolecki Paweł Andrzej BŁ/902
28. Kosińska Mariola BŁ/1184
29. Kostro-Wilczko Aneta BŁ/1119
30. Kruszewska Barbara BŁ/602
31. Kudzinowska Kinga BŁ/819
32. Laskowski Adam BŁ/1191
33. Łapińska Urszula Bł/1125
34. Łapińska-Iganowicz Beata BŁ/1041
35. Łupińska Monika Bł/1555
36. Łupińska-Koc Karolina Bł/1249
37. Majko Jakub Bł/1556
38. Maleszewski Rafał Bł/1464
39. Maleszewski Jan Bł/471
40. Matusiewicz-Jasińska Urszula BŁ/1011
41. Miklaszewicz Monika BŁ/1067
42. Mikulski Marek BŁ/636
43. Mirek – Chrzanowska Paulina BŁ/BŁ/1070
44. Mościcka-Gieniusz Ewa BŁ/1131
45. Nester Ksenia Bł/1311
46. Niewińska Jolanta BŁ/S/160
47. Nowowiejska Anna BŁ/698
48. Ostapczuk Monika BŁ/1371
49. Perkowski Mateusz BŁ/BŁ/1198
50. Piotrowska Magdalena BŁ/BŁ/795
51. Polanowska Elżbieta BŁ/BŁ/726
52. Połuszejko Sylwia Katarzyna BŁ/BŁ/796
53. Prabucka-Puziuk Ewelina Bł/1408
54. Praczukowska Izabella BŁ/BŁ/727
55. Rabiczko Iwona BŁ/503
56. Rakowska-Iwanow Magdalena BŁ/983
57. Rębacz Izabela BŁ/643
58. Rogala Sebastian Jerzy BŁ/1079
59. Rutkowska Magdalena BŁ/1512
60. Rybnik Rafał BŁ/1022
61. Samoszuk Dariusz BŁ/1203
62. Serafin Magdalena BŁ/BŁ/823
63. Sieńko Karolina BŁ/1248
64. Siłkowski Marek BŁ/S/219
65. Sitarski Jacek BŁ/BŁ/666
66. Słoma Andrzej BŁ/669
67. Słomiński Tomasz BŁ/1436
68. Sokołowska-Breś Karolina BŁ/1337
69. Suter-Wojszko Maria BŁ/1154
70. Sutkowski Marcin BŁ/S/275
71. Szeszko Martyna BŁ/1570
72. Szołpińska Katarzyna BŁ/1071
73. Ślepowroński Przemysław BŁ/621
74. Targoński Robert BŁ/966
75. Wasilewska Aneta BŁ/1035
76. Wasilewski Wojciech BŁ/1329
77. Wieremiejuk Marek BŁ/BŁ/646
78. Więsław Emilia BŁ/1521
79. Wilczyńska Urszula Bł/1262
80. Wincenciak-Pruszyńska Katarzyna BŁ/1208
81. Wójcik-Lis Iwona BŁ/653
82. Wróblewska Elżbieta Iwona BŁ/1426
83. Wynimko Marek Krzysztof Bł/423
84. Wysocki Antoni Bł/Bł/840
85. Zabielska Anna Urszula BŁ/876
86. Zajkowska Joanna Bł/617
87. Zajkowski Piotr BŁ/1522
88. Zatyka Elżbieta BŁ/1489
89. Zatyka Rafał BŁ/928
90. Zdanowicz Jan BŁ/570
91. Zdanowska Wioleta Bł/1523
92. Zinówko-Siłkowska Magdalena BŁ/BŁ/878
93. Żamojtuk Kamil BŁ/1576

Lista kandydatów na delegatów podlegających rejestracji na Zgromadzenie do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku XI kadencji z Rejonu łomżyńskiego:

Lp. Kandydat
1. Bieńczyk Anna BŁ/Ł/162
2. Chludziński Leszek Wacław BŁ/Ł/109
3. Dmochowska Milena BŁ/Ł/125
4. Dobrzycki Łukasz BŁ/1344
5. Dziekońska Dominika BŁ/1496
6. Jabłoński Arkadiusz BŁ/
7. Jagielak-Dardzińska Beata BŁ/Ł/145
8. Jamiołkowski Tomasz BŁ/Ł/167
9. Jastrzębska Sylwia BŁ/Ł/184
10. Kapitan Krzysztof Gwidon BŁ/Ł/179
11. Kulesza Michał BŁ/Ł/187
12. Kwiatkowska-Matras Hanna Wiesława BŁ/Ł/119
13. Lewandowski Bartosz BŁ/1402
14. Lewandowski Maciej BŁ/Ł/156
15. Lewandowski Tadeusz BŁ/Ł/110
16. Najda Marek BŁ/Ł/128
17. Saniewska-Mucha Kamila BŁ/Ł/190
18. Surawski Adrian BŁ/Ł/192
19. Szymanowska –Borys Małgorzata BŁ/Ł/106
20. Śliwka Mieczysław BŁ/Ł/096
21. Taraszkiewicz Magdalena BŁ/Ł/194
22. Włodkowska Magda BŁ/Ł/143
23. Zagraba- Dudkiewicz Katarzyna BŁ/1399
24. Zysk Danuta BŁ/Ł/173

Lista kandydatów na delegatów podlegających rejestracji na Zgromadzenie do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku XI kadencji z Rejonu suwalskiego:

Lp. Kandydat
1. Andrzejewska Violetta Teresa BŁ/S/111
2. Andrzejewska-Florczuk Olga BŁ/S/263
3. Bieńczyk Łukasz BŁ/S/163
4. Bieńczyk Zbigniew BŁ/S/129
5. Czepułkowski Tomasz BŁ/S/237
6. Gryszkiewicz Urszula BŁ/S/241
7. Hamik-Strzyżewska Janina BŁ/S/065
8. Haraburda Bartosz BŁ/S/291
9. Haraburda Waldemar BŁ/S/146
10. Kalinko-Musiał Danuta BŁ/S/126
11. Kałęka Marta BŁ/S/264
12. Kornelius Wnukowska Beata BŁ/S/266
13. Kott Adriana BŁ/S/256
14. Kott Jakub BŁ/S/249
15. Kruszniewska Iwona BŁ/1296
16. Krzyżanowski Grzegorz BŁ/S/251
17. Lelmacher Ewa BŁ/S/1330
18. Lewczuk Jerzy BŁ/S/177
19. Lutyńska Barbara BŁ/917
20. Musiał Paweł BŁ/S/258
21. Myszczyński Mateusz Patryk BŁ/1514
22. Olszewska Aldona Elżbieta BŁ/S/259
23. Polkowski Sylwester Maciej BŁ/1420
24. Stankiewicz-Łuczkiewicz Agnieszka BŁ/S/242
25. Ewa Trofimiuk BŁ/S/200

 

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Menu