funkcją kuratora dla dłużnika przed Sądem Rejonowym w Białymstoku Sekcja Egzekucyjna II Wydziału Cywilnego, sygn akt. II Co 2483/21

Menu