funkcją pełnomocnika celem ustalenia czy są podstawy do wniesienia skargi do Trybunału Konstytucyjnego lub Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego – Sąd Rejonowy I Wydział Cywilny w Białymstoku, syg. akt. I Co 43/21

Menu