funkcją kuratora do reprezentowania pozwanej w 2 sprawach: V GNc 916/21 i V GNc 911/21 Sąd Rejonowy w Suwałkach V Wydział Gospodarczy

Menu