Obwieszczenie i terminy zebrań rejonowych

TERMINY I MIEJSCA ZEBRAŃ

 1. Zebrania rejonowe Okręgowej Izby Radców prawnych w Białymstoku, podczas których zostaną przeprowadzone wybory delegatów za Zgromadzenie OIRP w Białymstoku XII kadencji odbędą się:
 • I Rejon Białystok – 11.06.2024 r., godz. 16:30, sala konferencyjna NOT w Białymstoku, ul. M. C. Skłodowskiej 2;  LICZBA MANDATÓW 43
 • II Rejon Białystok – 12.06.2024 r., godz. 16:30, sala konferencyjna NOT w Białymstoku, ul. M. C. Skłodowskiej 2;  LICZBA MANDATÓW 35
 • III Rejon Białystok – 13.06.2024 r., godz. 16:30, sala konferencyjna NOT w Białymstoku, ul. M. C. Skłodowskiej 2;  LICZBA MANDATÓW 41
 • Rejon łomżyński – 18.06.2024 , godz. 16:30, Park Przemysłowy w Łomży, ul. Sikorskiego 166;
 • Rejon suwalski – 19.06.2024 r., godz. 16:30, Hotel Logos/Dom Nauczyciela w Suwałkach, ul. Kościuszki 120;

Białystok, dnia 14 czerwca 2024 r. 

Okręgowa Komisja Wyborcza Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku działając na podstawie § 24 ust. 2 zdanie drugie w zw. z § 23a w zw. z § 29 pkt 2) i § 19 ust. 2 pkt 3) Uchwały nr 10/2010 Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu, stanowiącej załącznik do uchwały nr 885/XI/2023 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania publikuje niniejszym na stronie internetowej OIRP w Białymstoku uaktualnioną listę zgłoszonych i zarejestrowanych kandydatów w wyborach na delegatów na Zgromadzenie OIRP w Białymstoku XII Kadencji dla Rejonu łomżyńskiego.

Potrzeba uaktualnienia list wynikła z faktu, iż po dniu publikacji ostatniego komunikatu Komisji z dnia 7 czerwca 2024 r. wpłynęły do Okręgowej Komisji Wyborczej następujące oświadczenia dotyczące kandydatów na delegatów z Rejonu łomżyńskiego:

 • Tadeusza Lewandowskiego o wycofaniu zgłoszenia kandydata na delegata na Zgromadzenie OIRP w XII Kadencji w osobie Bartosza Lewandowskiego;
 • Anny Bieńczyk o wycofaniu zgody na kandydowanie na delegata na Zgromadzenie OIRP w XII Kadencji.

Wobec stwierdzenia przez OKW, iż wycofania zgłoszeń zostały skutecznie wniesione, ww. kandydaci nie mogą zostać zarejestrowani. W związku z tym OKW stwierdziła, że zachodzi potrzeba uaktualnienia listy zgłaszanych i podlegających rejestracji kandydatów na delegatów, uwzględniającej wycofane zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły po dniu 7 czerwca 2024 r. i publikuje w załączeniu uaktualnioną listę zgłoszonych i zarejestrowanych kandydatów w wyborach na delegatów na Zgromadzenie OIRP w Białymstoku XII Kadencji dla Rejonu łomżyńskiego

 

 

Białystok, dnia 7 czerwca 2024 r.

 Okręgowa Komisja Wyborcza Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku działając na podstawie § 24 ust. 2 zdanie drugie w zw. z § 23a Uchwały nr 10/2010 Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu, stanowiącej załącznik do uchwały nr 885/XI/2023 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania publikuje niniejszym na stronie internetowej OIRP w Białymstoku uaktualnioną listę zgłoszonych i zarejestrowanych kandydatów w wyborach na delegatów na Zgromadzenie OIRP w Białymstoku XII Kadencji dla Rejonów I, II, III Miasta Białystok.

Potrzeba uaktualnienia list wynikła z faktu, iż po dniu publikacji ostatniego komunikatu Komisji z dnia 29 maja 2024 r. wpłynęły do OKW cofnięcia zgłoszeń kandydatów złożone przez następujące osoby, zgodnie z § 23a cyt. wyżej Uchwały:

 • Maria Gryko-Miąskowska z dnia 03.06.2024 r. czerwca 2024 r. (data wpływu: 04.06.2024 r.) o wycofaniu zgłoszenia kandydata na delegata na Zgromadzenie OIRP w XII Kadencji w osobie Maria Gryko-Miąskowska z Rejonu I Białystok;
 • Olga Trzeciak z dnia 3 czerwca 2024 r. (data wpływu: 4 czerwca 2024 r.) o wycofaniu zgłoszenia kandydata na delegata na Zgromadzenie OIRP w XII Kadencji w osobie Olga Trzeciak z Rejonu I Białystok;
 • Andrzej Krzywosz z dnia 3 czerwca 2024 r. (data wpływu: 4 czerwca 2024 r.) o wycofaniu zgłoszenia kandydata na delegata na Zgromadzenie OIRP w XII Kadencji w osobie Katarzyny Krzywosz z Rejonu I Białystok;
 • Marek Kozłowski z dnia 3 czerwca 2024 r. (data wpływu: 5 czerwca 2024 r.) o wycofaniu zgłoszenia kandydata na delegata na Zgromadzenie OIRP w XII Kadencji w osobie Julity Fidziukiewicz z Rejonu II Białystok;
 • Janusz Trochimiak z dnia 4 czerwca 2024 r. (data wpływu: 5 czerwca 2024 r.) o wycofaniu zgłoszenia kandydata na delegata na Zgromadzenie OIRP w XII Kadencji w osobie Katarzyny Chomicz-Makowskiej z Rejonu II Białystok;
 • Janusz Trochmniak z dnia 4 czerwca 2024 r. (data wpływu: 5 czerwca 2024 r.) o wycofaniu zgłoszenia kandydata na delegata na Zgromadzenie OIRP w XII Kadencji w osobie Jakuba Smolińskiego z Rejonu II Białystok;
 • Piotr Sikorski z dnia 3 czerwca 2024 r. (data wpływu: 5 czerwca 2024 r.) o wycofaniu zgłoszenia kandydata na delegata na Zgromadzenie OIRP w XII Kadencji w osobie Anny Teresy Jawor z Rejonu II Białystok;
 • Piotr Sikorski z dnia 3 czerwca 2024 r. (data wpływu: 5 czerwca 2024 r.) o wycofaniu zgłoszenia kandydata na delegata na Zgromadzenie OIRP w XII Kadencji w osobie Łukasza Piotrowskiego z Rejonu II Białystok;
 • Piotr Sikorski z dnia 3 czerwca 2024 r. (data wpływu: 5 czerwca 2024 r.) o wycofaniu zgłoszenia kandydata na delegata na Zgromadzenie OIRP w XII Kadencji w osobie Marty Popławskiej z Rejonu II Białystok;
 • Jacek Klimowicz z dnia 5 czerwca 2024 r. (data wpływu: 5 czerwca 2024 r.) o wycofaniu zgłoszenia kandydata na delegata na Zgromadzenie OIRP w XII Kadencji w osobie Tomasza Klimowicz z Rejonu II Białystok;
 • Łukasz Tomulewicz z dnia 5 czerwca 2024 r. (data wpływu: 5 czerwca 2024 r.) o wycofaniu zgłoszenia kandydata na delegata na Zgromadzenie OIRP w XII Kadencji w osobie Łukasz Tomulewicz z Rejonu II Białystok;
 • Barbara Kruszewska z dnia 6 czerwca 2024 r. (data wpływu: 6 czerwca 2024 r.) o wycofaniu zgłoszenia kandydata na delegata na Zgromadzenie OIRP w XII Kadencji w osobie Urszuli Kruszewskiej z Rejonu III Białystok;
 • Małgorzata Owdziej z dnia 3 czerwca 2024 r. (data wpływu: 6 czerwca 2024 r.) o wycofaniu zgłoszenia kandydata na delegata na Zgromadzenie OIRP w XII Kadencji w osobie Joanny Zyzik z Rejonu III Białystok;
 • Joanna Zyzik z dnia 6 czerwca 2024 r. (data wpływu: 6 czerwca 2024 r.) o wycofaniu zgłoszenia kandydata na delegata na Zgromadzenie OIRP w XII Kadencji w osobie Małgorzaty Owdziej z Rejonu III Białystok;
 • Przemysław Ślepowroński z dnia 4 czerwca 2024 r. (data wpływu: 5 czerwca 2024 r.) o wycofaniu zgłoszenia kandydata na delegata na Zgromadzenie OIRP w XII Kadencji w osobie Julity Iwanowicz z Rejonu III Białystok;
 • Przemysław Ślepowroński z dnia 4 czerwca 2024 r. (data wpływu: 5 czerwca 2024 r.) o wycofaniu zgłoszenia kandydata na delegata na Zgromadzenie OIRP w XII Kadencji w osobie Jakuba Jana Mitrosza z Rejonu III Białystok;
 • Marek Sitkowski z dnia 3 czerwca 2024 r. (data wpływu: 6 czerwca 2024 r.) o wycofaniu zgłoszenia kandydata na delegata na Zgromadzenie OIRP w XII Kadencji w osobie Michała Pawlaka z Rejonu III Białystok;
 • Mateusz Kruk z dnia 3 czerwca 2024 r. (data wpływu: 5 czerwca 2024 r.) o wycofaniu zgłoszenia kandydata na delegata na Zgromadzenie OIRP w XII Kadencji w osobie Piotra Sikorskiego z Rejonu III Białystok;
 • Marta Wojdakowska z dnia 3 czerwca 2024 r. (data wpływu: 4 czerwca 2024 r.) o wycofaniu zgłoszenia kandydata na delegata na Zgromadzenie OIRP w XII Kadencji w osobie Julity Fiłoc z Rejonu III Białystok;
 • Izabela Praczukowska z dnia 3 czerwca 2024 r. (data wpływu: 5 czerwca 2024 r.) o wycofaniu zgłoszenia kandydata na delegata na Zgromadzenie OIRP w XII Kadencji w osobie Karoliny Konopko z Rejonu III Białystok.

Wobec stwierdzenia przez OKW, iż wycofania zgłoszeń zostały skutecznie wniesione, ww. kandydaci nie mogą zostać zarejestrowani. W związku z tym OKW stwierdziła, że zachodzi potrzeba uaktualnienia listy zgłaszanych i podlegających rejestracji kandydatów na delegatów, uwzględniającej wycofane zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły po dniu 29 maja 2024 r. i publikuje w załączeniu uaktualnioną listę zgłoszonych i zarejestrowanych kandydatów w wyborach na delegatów na Zgromadzenie OIRP w Białymstoku XII Kadencji dla Rejonów I, II, III Miasta Białystok.

W odniesieniu do Rejonów łomżyńskiego i suwalskiego lista zgłaszanych i podlegających rejestracji kandydatów na delegatów opublikowana w dniu 29 maja 2024 r. pozostaje aktualna.

Białystok, dnia 29 maja 2024 r.

 Okręgowa Komisja Wyborcza Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku działając na podstawie § 24 ust. 2 zdanie drugie Uchwały nr 10/2010 Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu, stanowiącej załącznik do uchwały nr 885/XI/2023 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania publikuje niniejszym na stronie internetowej OIRP w Białymstoku listę zgłoszonych i zarejestrowanych kandydatów w wyborach na delegatów na Zgromadzenie OIRP w Białymstoku XII Kadencji  z podziałem na Rejony I, II, III Miasta Białystok i Rejony łomżyńsku oraz suwalski.

Okręgowa Komisja Wyborcza ustaliła następującą listę zgłoszonych i zarejestrowanych kandydatów w wyborach na delegatów na Zgromadzenie OIRP w Białymstoku XII Kadencji dla Rejonów Białystok I, Białystok II i Białystok III, uwzględniającej wycofane zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły po dniu 29 maja 2024 r. (lista kandydatów z Rejonów łomżyńskiego i suwalskiego pozostaje bez zmian):

Dla Rejonu I Białystok zgłoszono i zarejestrowano na dzień 7 czerwca 2024 r. następujących kandydatów:

Lp. Kandydat
1. Albińska Anna B/1409
2. Ambrożewska Anna Monika BŁ/BŁ/626
3. Andraka Robert BŁ/1050
4. Bałdowska Luiza BŁ/979
5. Barański Paweł BŁ/98
6. Bieliński Arkadiusz Krzysztof BŁ/1530
7. Bieluci Katarzyna BŁ/785
8. Błaszczuk-Niemotko Barbara BŁ/1291
9. Bobrus-Niewińska Ewelina BŁ/BŁ/939
10. Borkowski Karol BŁ/1339
11. Borkowski Robert BŁ/1053
12. Bućko Przemysław BŁ/406
13. Burawska Monika BŁ/BŁ/804
14. Cyuńczyk Ireneusz BŁ/485
15. Czaplicki Paweł Bł/1485
16. Czuchraj- Jarzębowska Iwona Bł/986
17. Ćwiklicz Urszula Klaudia Bł/ S/ 279
18. Gadomska-Radel Anna BŁ/BŁ/862
19. Gibas Agnieszka BŁ/1500
20. Głowacka Irena BŁ/410
21. Grodzki Jarosław BŁ/742
22. Gruszewicz Bogumiła BŁ/994
23. Gryczewska Małgorzata BŁ/425
24. Gryko Anna BŁ/1110
25. Hańczaruk-Dubrowska Katarzyna BŁ/1299
26. Harasimowicz Jacek BŁ/BŁ/1181
27. Idźkowska Joanna BŁ/1379
28. Januszko Norbert BŁ/1273
29. Jarmoc Dariusz BŁ/1353
30. Jaślarz Rafał BŁ/1455
31. Kadłubowski Miłosz BŁ/1580
32. Kalisz Elżbieta BŁ/1182
33. Kamieńska Joanna BŁ/426
34. Kamińska Katarzyna BŁ/599
35. Karwowski Krzysztof BŁ/681
36. Kędzia Małgorzata BŁ/1457
37. Kłopotowski Sławomir BŁ/559
38. Kobyliński Paweł BŁ/790
39. Komarzewski Przemysław BŁ/1338
40. Kondraciuk Michał BŁ/1505
41. Kondratowicz Paweł BŁ/BŁ/1303
42. Kossakowska Sylwia BŁ/1506
43. Kostulska-Wojszko Emilia BŁ/BŁ/1188
44. Krzywosz Andrzej BŁ/BŁ/662
45. Kuberska Aneta BŁ/836
46. Kundzicz Piotr BŁ/1461
47. Kurpiewski Tomasz BŁ/1510
48. Leszczyńska-Grygo Justyna BŁ/1192
49. Lulewicz-Kalinowska Aleksandra BŁ/1525
50. Lussa Karolina BŁ/937
51. Ławniczak Jakub BŁ/1007
52. Łęczycka Izabela BŁ/BŁ/1126
53. Łuniewska Kinga BŁ/Ł/175
54. Majewska Edyta BŁ/ 1488
55. Matulewicz-Dzienis Dorota BŁ/BŁ/1130
56. Misiejuk Agnieszka BŁ/696
57. Misiejuk Katarzyna BŁ/675
58. Moroz-Ustymowicz Ewa BŁ/606
59. Nazarewicz Anna BŁ/663
60. Niewiński Bogdan BŁ/444
61. Niewiński Paweł bŁ/1501
62. Nikitiuk Hanna BŁ/394
63. Nowak Elżbieta BŁ/522
64. Obidziński Krzysztof BŁ/443
65. Perkowski Jan BŁ/470
66. Rusin Wojciech BŁ/504
67. Pikulińska-Bołtromiuk Paulina BŁ/1370
68. Piszcz Anna BŁ/813
69. Płotnicka-Larkowska Izabela BŁ/776
70. Połocka-Wasilewska Joanna Katarzyna BŁ/BŁ/563
71. Ponarad Zuzanna BŁ/1137
72. Radel Krzysztof BŁ/869
73. Radwański Janusz BŁ/469
74. Rogalewska-Bielińska Joanna BŁ/1080
75. Rola-Pawłow Małgorzata Ewa BŁ/BŁ/440
76. Pieczyński Marcin Konrad BŁ/812
77. Samsel Kamil BŁ/916
78. Sielawa Agnieszka BŁ/1027
79. Sielawa Maciej Bł/1081
80. Sienkiewicz Monika BŁ/ 1148
81. Skowron-Gosk Urszula BŁ/1213
82. Sokołowska Małgorzata BŁ/575
83. Szemiot Mateusz BŁ/1155
84. Szorc Magdalena BŁ/1571
85. Szymańska Kinga BŁ/1596
86. Walencik-Topolewicz Marta BŁ/BŁ/968
87. Wasiluk Jerzy BŁ/431
88. Winnicka-Siergiejuk Adrianna BŁ/1589
89. Wiński Adam Robert BŁ/BŁ/710
90. Wojdakowska Marta BŁ/1404
91. Wojszko Rafał BŁ/1090
92. Wrońska Iwona BŁ/BŁ/730
93. Wyszyńska Aneta BŁ/ 926
94. Żukowski Adam BŁ/512

Dla Rejonu II Białystok zgłoszono i zarejestrowano na dzień 7 czerwca 2024 r. następujących kandydatów:

Lp. Kandydat
1. Barwikowska Anna BŁ/1279
2. Biały Myślibór BŁ/BŁ/949
3. Bil-Jaruzelska Urszula BŁ/1540
4. Boraczewska Jadwiga BŁ/530
5. Breza Alicja Teresa BŁ/586
6. Brzozowski Przemysław BŁ/1541
7. Charkiewicz Andrzej BŁ/688
8. Czemiel Anna BŁ/1450
9. Czemiel Dariusz BŁ/859
10. Czerniawska Anna BŁ/BŁ/207
11. Czułowski Łukasz BŁ/1343
12. Domanowska Sylwia BŁ/991
13. Dyszkiewicz Krzysztof BŁ/541
14. Dyszkiewicz Rafał BŁ/1177
15. Dziemianowicz Dorota BŁ/BŁ/954
16. Falkowski Łukasz BŁ/1346
17. Fastyn Łukasz Dariusz BŁ/1347
18. Ferenc-Pierzyńska Olga BŁ/787
19. Firlit Agata Małgorzata BŁ/861
20. Fliszkiewicz Zuzanna Kaja BŁ/1544
21. Gierasimczyk Dorota BŁ/863
22. Gil Cezary BŁ/545
23. Gresiuk Grażyna BŁ/542
24. Grigoruk Iwona BŁ/825
25. Gruszczyńska Anna Bł/884
26. Grzegorczyk Anna BŁ/806
27. Idźkowski Mateusz BŁ/1300
28. Jórczykowski Rafał BŁ/1579
29. Kalinowski Tomasz BŁ/556
30. Karczewski Tomasz BŁ/BŁ/901
31. Kardasz Katarzyna BŁ/1302
32. Karwowska Aneta BŁ/1116
33. Kauc-Dmochowska Elżbieta BŁ/648
34. Klim Adam BŁ/1222
35. Klimowicz Jacek BŁ/682
36. Kołos Łukasz Bł/Bł/1186
37. Kondel Agnieszka BŁ/BŁ/1242
38. Kopciewska Natalia Sara BŁ/BŁ/1244
39. Kozłowska Anna Maria BŁ/370
40. Kozłowska Karolina BŁ/1166
41. Kozłowski Marek BŁ/414
42. Ksok Bartłomije BŁ/1305
43. Kuczek Mateusz BŁ/1460
44. Kuklik Andrzej BŁ/427
45. Kuszyński Maciej BŁ/BŁ/1004
46. Lawda Małgorzata BŁ/388
47. Lićwinko Małgorzata BŁ/1146
48. Łowiec Paulina BŁ/1307
49. Łukaszewicz Aneta BŁ/1581
50. Maksimiuk Dorota BŁ/1557
51. Matowicka Ewa Maria BŁ/391
52. Matuk Dariusz BŁ/496
53. Minkiewicz Zbigniew Jacek BŁ/866
54. Mróz Aneta
55. Naumiuk Elżbieta BŁ/1072
56. Nieciecki Marcin BŁ/1559
57. Opęchowska Katarzyna BŁ/868
58. Orłowski Artur BŁ/1134
59. Paul-Biały Ewa BŁ/1167
60. Płotczyk Aleksandra BŁ/1563
61. Popławski Zbigniew Tomasz BŁ/430
62. Ptaszyńska Iwona Krystyna BŁ/ 1140
63. Radel Kamil BŁ/1283
64. Rudziński Tomasz BŁ/BŁ/1143
65. Rurewicz Eliza BŁ/BŁ/644
66. Serwatko Robert BŁ/446
67. Sielicka Marzena BŁ/523
68. Sienkiewicz Joanna BŁ/1567
69. Skiba-Nikitiuk Magdalena BŁ/1274
70. Srocki Wojciech BŁ/BŁ/802
71. Stachwiuk Paweł BŁ/875
72. Śmietało-Żegunia Izabela BŁ/1084
73. Tatarzyńska Anna Ewa BŁ/988
74. Trębicka Urszula Blanka BŁ/1086
75. Trochimiak Janusz Marcin BŁ/BŁ/967
76. Waluk-Zalewska Monika BŁ/969
77. Wenclik Małgorzata BŁ/BŁ/1173
78. Więckowska Klaudia BŁ/1583
79. Wyszkowska Grażyna BŁ/615
80. Zacharczuk Bazyli BŁ/451
81. Zadykowicz Antoni BŁ/635
82. Zadykowicz Wojciech BŁ/516
83. Żmuda Krzysztof BŁ/BŁ/816
84. Żukowska-Dudek Monika BŁ/929
85. Żukowski Mariusz BŁ/971

Dla Rejonu III Białystok zgłoszono i zarejestrowano na dzień 7 czerwca 2024 r.następujących kandydatów:

Lp. Kandydat
1. Antoniak Marta BŁ/BŁ/1051
2. Antoniuk Waldemar BŁ/1047
3. Artemiuk Wojciech BŁ/978
4. Choiński Robert Rafał Bł/1281
5. Chyła Dariusz BŁ/984
6. Czarniecki Łukasz BŁ/888
7. Damięcki Kamil BŁ/1494
8. Dawid-Krajewska Anna BŁ/BŁ/987
9. Dąbrowska Monika BŁ/889
10. Dobrzyń Michał BŁ/860
11. Dziemiach Wiesław BŁ/BŁ/691
12. Filińska Maria Bł/1056
13. Galej-Czaplejewicz BŁ/1452
14. Grygoruk Alicja BŁ/797
15. Horoszewski Marcin BŁ/895
16. Hryniewicki Andrzej BŁ/596
17. Jakimik Paulina BŁ/1142
18. Janczylik Helena Bł/898
19. Jankowski Gabriel Wojciech BŁ/1352
20. Jarczyńska Adriana Katarzyna BŁ/BŁ/1099
21. Jarząbski Andrzej BŁ/1503
22. Jodłowska Małgorzata BŁ/1415
23. Jurkowski Przemysław BŁ1355
24. Kalinowska Katarzyna BŁ/711
25. Kierzkowska Małgorzata BŁ/1062
26. Klimiuk-Głuchowska Monika Katarzyna BŁ/BŁ/1063
27. Kolecki Paweł Andrzej BŁ/902
28. Kosińska Mariola BŁ/1184
29. Kostro-Wilczko Aneta BŁ/1119
30. Kruszewska Barbara BŁ/602
31. Kudzinowska Kinga BŁ/819
32. Laskowski Adam BŁ/1191
33. Łapińska Urszula Bł/1125
34. Łapińska-Iganowicz Beata BŁ/1041
35. Łupińska Monika Bł/1555
36. Łupińska-Koc Karolina Bł/1249
37. Majko Jakub Bł/1556
38. Maleszewski Rafał Bł/1464
39. Maleszewski Jan Bł/471
40. Matusiewicz-Jasińska Urszula BŁ/1011
41. Miklaszewicz Monika BŁ/1067
42. Mikulski Marek BŁ/636
43. Mirek – Chrzanowska Paulina BŁ/BŁ/1070
44. Mościcka-Gieniusz Ewa BŁ/1131
45. Nester Ksenia Bł/1311
46. Niewińska Jolanta BŁ/S/160
47. Nowowiejska Anna BŁ/698
48. Ostapczuk Monika BŁ/1371
49. Perkowski Mateusz BŁ/BŁ/1198
50. Piotrowska Magdalena BŁ/BŁ/795
51. Polanowska Elżbieta BŁ/BŁ/726
52. Połuszejko Sylwia Katarzyna BŁ/BŁ/796
53. Prabucka-Puziuk Ewelina Bł/1408
54. Praczukowska Izabella BŁ/BŁ/727
55. Rabiczko Iwona BŁ/503
56. Rakowska-Iwanow Magdalena BŁ/983
57. Rębacz Izabela BŁ/643
58. Rogala Sebastian Jerzy BŁ/1079
59. Rutkowska Magdalena BŁ/1512
60. Rybnik Rafał BŁ/1022
61. Samoszuk Dariusz BŁ/1203
62. Serafin Magdalena BŁ/BŁ/823
63. Sieńko Karolina BŁ/1248
64. Siłkowski Marek BŁ/S/219
65. Sitarski Jacek BŁ/BŁ/666
66. Słoma Andrzej BŁ/669
67. Słomiński Tomasz BŁ/1436
68. Sokołowska-Breś Karolina BŁ/1337
69. Suter-Wojszko Maria BŁ/1154
70. Sutkowski Marcin BŁ/S/275
71. Szeszko Martyna BŁ/1570
72. Szołpińska Katarzyna BŁ/1071
73. Ślepowroński Przemysław BŁ/621
74. Targoński Robert BŁ/966
75. Wasilewska Aneta BŁ/1035
76. Wasilewski Wojciech BŁ/1329
77. Wieremiejuk Marek BŁ/BŁ/646
78. Więsław Emilia BŁ/1521
79. Wilczyńska Urszula Bł/1262
80. Wincenciak-Pruszyńska Katarzyna BŁ/1208
81. Wójcik-Lis Iwona BŁ/653
82. Wróblewska Elżbieta Iwona BŁ/1426
83. Wynimko Marek Krzysztof Bł/423
84. Wysocki Antoni Bł/Bł/840
85. Zabielska Anna Urszula BŁ/876
86. Zajkowska Joanna Bł/617
87. Zajkowski Piotr BŁ/1522
88. Zatyka Elżbieta BŁ/1489
89. Zatyka Rafał BŁ/928
90. Zdanowicz Jan BŁ/570
91. Zdanowska Wioleta Bł/1523
92. Zinówko-Siłkowska Magdalena BŁ/BŁ/878
93. Żamojtuk Kamil BŁ/1576

Lista kandydatów na delegatów podlegających rejestracji na Zgromadzenie do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku XI kadencji z Rejonu łomżyńskiego:

Lp. Kandydat
1. Bieńczyk Anna BŁ/Ł/162
2. Chludziński Leszek Wacław BŁ/Ł/109
3. Dmochowska Milena BŁ/Ł/125
4. Dobrzycki Łukasz BŁ/1344
5. Dziekońska Dominika BŁ/1496
6. Jabłoński Arkadiusz BŁ/
7. Jagielak-Dardzińska Beata BŁ/Ł/145
8. Jamiołkowski Tomasz BŁ/Ł/167
9. Jastrzębska Sylwia BŁ/Ł/184
10. Kapitan Krzysztof Gwidon BŁ/Ł/179
11. Kulesza Michał BŁ/Ł/187
12. Kwiatkowska-Matras Hanna Wiesława BŁ/Ł/119
13. Lewandowski Bartosz BŁ/1402
14. Lewandowski Maciej BŁ/Ł/156
15. Lewandowski Tadeusz BŁ/Ł/110
16. Najda Marek BŁ/Ł/128
17. Saniewska-Mucha Kamila BŁ/Ł/190
18. Surawski Adrian BŁ/Ł/192
19. Szymanowska –Borys Małgorzata BŁ/Ł/106
20. Śliwka Mieczysław BŁ/Ł/096
21. Taraszkiewicz Magdalena BŁ/Ł/194
22. Włodkowska Magda BŁ/Ł/143
23. Zagraba- Dudkiewicz Katarzyna BŁ/1399
24. Zysk Danuta BŁ/Ł/173

Lista kandydatów na delegatów podlegających rejestracji na Zgromadzenie do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku XI kadencji z Rejonu suwalskiego:

Lp. Kandydat
1. Andrzejewska Violetta Teresa BŁ/S/111
2. Andrzejewska-Florczuk Olga BŁ/S/263
3. Bieńczyk Łukasz BŁ/S/163
4. Bieńczyk Zbigniew BŁ/S/129
5. Czepułkowski Tomasz BŁ/S/237
6. Gryszkiewicz Urszula BŁ/S/241
7. Hamik-Strzyżewska Janina BŁ/S/065
8. Haraburda Bartosz BŁ/S/291
9. Haraburda Waldemar BŁ/S/146
10. Kalinko-Musiał Danuta BŁ/S/126
11. Kałęka Marta BŁ/S/264
12. Kornelius Wnukowska Beata BŁ/S/266
13. Kott Adriana BŁ/S/256
14. Kott Jakub BŁ/S/249
15. Kruszniewska Iwona BŁ/1296
16. Krzyżanowski Grzegorz BŁ/S/251
17. Lelmacher Ewa BŁ/S/1330
18. Lewczuk Jerzy BŁ/S/177
19. Lutyńska Barbara BŁ/917
20. Musiał Paweł BŁ/S/258
21. Myszczyński Mateusz Patryk BŁ/1514
22. Olszewska Aldona Elżbieta BŁ/S/259
23. Polkowski Sylwester Maciej BŁ/1420
24. Stankiewicz-Łuczkiewicz Agnieszka BŁ/S/242
25. Ewa Trofimiuk BŁ/S/200

 

 Lista Uprawnionych :

Rejon I Miasta Białystok:

https://oirp.bialystok.pl/wp-content/uploads/2024/06/Rejon-I-Miasta-Bialystok.xls

 Rejon II Miasta Białystok:

https://oirp.bialystok.pl/wp-content/uploads/2024/06/Rejon-II-Miasta-Bialystok.xls

Rejon III Miasta Białystok:

https://oirp.bialystok.pl/wp-content/uploads/2024/06/Rejon-III-Miasta-Bialystok.xls

Rejon łomżyński:

https://oirp.bialystok.pl/wp-content/uploads/2024/06/Rejon-lomzynski.xls

Rejon suwalski:

https://oirp.bialystok.pl/wp-content/uploads/2024/06/Rejon-suwalski.xls

czerwiec 2024

PN
WT
ŚR
CZW
PT
SOB
NIE
27
28
29
30
31
1
2
Events for 1st czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 2nd czerwiec
Brak wydarzeń
3
4
5
6
7
8
9
Events for 3rd czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 4th czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 5th czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 6th czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 7th czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 8th czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 9th czerwiec
Brak wydarzeń
10
11
12
13
14
15
16
Events for 10th czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 11th czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 12th czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 13th czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 14th czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 15th czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 16th czerwiec
Brak wydarzeń
17
18
19
20
21
22
23
Events for 17th czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 18th czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 19th czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 20th czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 21st czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 22nd czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 23rd czerwiec
Brak wydarzeń
24
25
26
27
28
29
30
Events for 24th czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 25th czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 26th czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 27th czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 28th czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 29th czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 30th czerwiec
Brak wydarzeń
1
2
3
4
5
6
7
Menu