współpraca z radcą prawnym specjalizującym się w prawie energetycznym

Kancelaria Hansberry Tomkiel Sp. k. podejmie współpracę z radcą prawnym specjalizującym się w prawie energetycznym

Hansberry Tomkiel jest renomowaną kancelarią prawną prowadzącą działalność na rynku krajowym i międzynarodowym w zakresie między innymi takich specjalizacji jak: prawo antymonopolowe, prawo konsumenckie, zwalczanie nieuczciwej konkurencji, a także reprezentowanie Klientów w sporach sądowych dotyczących naszego zakresu specjalizacji oraz dochodzenie odszkodowań z tytułu naruszeń prawa konkurencji.
W związku z potrzebami naszych klientów podejmiemy współpracę z radcą prawnym specjalizującym się w prawie energetycznym

Oczekujemy:
• posiadania uprawnień radcy prawnego
• minimum 5 lat doświadczenia w zakresie stosowania przepisów prawa energetycznego, ustawy o odnawialnych źródłach energii i innych regulacji sektora energetyki
• doświadczenia w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorców działających na rynku gazu ziemnego, energii elektrycznej oraz energii z OZE
• doświadczenia w zakresie reprezentowania przedsiębiorców w postępowaniach przed sądami oraz organami władzy publicznej w sprawach dotyczących prawa energetycznego
• biegłej znajomości języka angielskiego w mowie i w piśmie
• znajomość przepisów z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:
• umowę B2B
• współpracę w ramach zespołu ekspertów – radców prawnych
• wsparcie merytoryczne oraz organizacyjne
• prace nad ciekawymi projektami krajowymi i międzynarodowymi

Zainteresowane osoby prosimy o nadsyłanie aplikacji CV wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną w zakresie ochrony danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, na adres:
office@hansberrytomkiel.com

Klauzula dotycząca ochrony danych osobowych:
Aplikujący przesyłający CV do Kancelarii wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Hansberry Tomkiel Sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Cegłowska 14 m.1, 01-803 Warszawa, email: office@hansberrytomkiel.com (dalej: „Administrator”) na cele postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez Administratora.
Administrator zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych na cele rekrutacyjne, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego, a przypadku podjęcia współpracy na dalszy okres.
Administrator informuje jednocześnie, iż dane osobowe mogą być przekazywane osobom współpracującym z Administratorem takim jak obsługa IT, księgowa.
Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na szczególną sytuację osoby, której dane są przetwarzane, a także do przenoszenia danych, jak również prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie i wniesienia skargi do organu nadzoru.
Podanie danych osobowych jest wymogiem koniecznym do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. W przypadku braku ich podania Administrator pominie Aplikującego w procesie rekrutacji.

PN
WT
ŚR
CZW
PT
SOB
NIE
1
2
3
4
5
6
7
Events for 1st lipiec
Brak wydarzeń
Events for 2nd lipiec
Brak wydarzeń
Events for 3rd lipiec
Brak wydarzeń
Events for 4th lipiec
Brak wydarzeń
Events for 5th lipiec
Brak wydarzeń
Events for 6th lipiec
Brak wydarzeń
Events for 7th lipiec
Brak wydarzeń
8
9
10
11
12
13
14
Events for 8th lipiec
Brak wydarzeń
Events for 9th lipiec
Brak wydarzeń
Events for 10th lipiec
Brak wydarzeń
Events for 11th lipiec
Brak wydarzeń
Events for 12th lipiec
Brak wydarzeń
Events for 13th lipiec
Brak wydarzeń
Events for 14th lipiec
Brak wydarzeń
15
16
17
18
19
20
21
Events for 15th lipiec
Brak wydarzeń
Events for 16th lipiec
Brak wydarzeń
Events for 17th lipiec
Brak wydarzeń
Events for 18th lipiec
Brak wydarzeń
Events for 19th lipiec
Brak wydarzeń
Events for 20th lipiec
Brak wydarzeń
Events for 21st lipiec
Brak wydarzeń
22
23
24
25
26
27
28
Events for 22nd lipiec
Brak wydarzeń
Events for 23rd lipiec
Brak wydarzeń
Events for 24th lipiec
Brak wydarzeń
Events for 25th lipiec
Brak wydarzeń
Events for 26th lipiec
Brak wydarzeń
Events for 27th lipiec
Brak wydarzeń
Events for 28th lipiec
Brak wydarzeń
29
30
31
1
2
3
4
Events for 29th lipiec
Brak wydarzeń
Events for 30th lipiec
Brak wydarzeń
Events for 31st lipiec
Brak wydarzeń
Menu