XV Mistrzostwa Polski Radców Prawnych w Halowej Piłce Nożnej

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach organizuje w dniach 11 -14  kwietnia  2024 r.  w Kielcach  XV Mistrzostwa Polski Radców Prawnych w Halowej Piłce Nożnej.

Zawodnicy  reprezentujący poszczególne Okręgowe Izby Radców Prawnych,                      jak i osoby im towarzyszące zakwaterowani zostaną w  GRAND HOTEL KIELCE,                       ul. Sienkiewicza 78.

W dniu 11 kwietnia 2024 r. w GRAND HOTEL KIELCE w trakcie kolacji przeprowadzone zostanie losowanie drużyn do poszczególnych grup (I runda Mistrzostw).

            Zawody sportowe zostaną rozegrane w dniach 12-13  kwietnia 2024 r.  w Kielcach            w Hali Sportowej MOSiR , ul. Krakowska 72, 25-701 Kielce.

Wykwaterowanie uczestników Mistrzostw nastąpi w dniu 14 kwietnia  2024 roku               do godziny 12.00 (po śniadaniu).

            Uczestników XV Mistrzostw Polski Radców Prawnych w Halowej Piłce Nożnej obowiązują przepisy gry w piłkę nożną (Polski Związek Piłki Nożnej), oraz z uwagi na specyfikę gry w hali postanowienia Regulaminu- (zał. nr 1 do zawiadomienia-            WYCIĄG Z REGULAMINU XV Mistrzostw Polski Radców Prawnych w Halowej Piłce Nożnej – Kielce 2024)

Warunkami uczestnictwa drużyn w Rozgrywkach są: zgłoszenie drużyny przez właściwą OIRP, wpłata wpisowego na poczet udziału w Mistrzostwach  oraz dostarczenie organizatorowi listy zawodników reprezentujących OIRP wraz z podaniem osoby odpowiedzialnej za kontakt z Organizatorami Mistrzostw oraz wypełnionych i podpisanych oświadczeń uczestników zawodów oraz uczestników Mistrzostw (osoby niegrające).

Całkowita wysokość wpisowego ustalona została przez Organizatorów Mistrzostw                  na poziomie równym kwocie 1 150,00 zł za każdą osobę (zawodnik, osoba towarzysząca) zgłoszoną przez poszczególne Okręgowe Izby Radców Prawnych.

Brak wpłaty całości wpisowego do 29 lutego 2024 roku powoduje nieuwzględnienie drużyny                w terminarzu rozgrywek.

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy do XV Mistrzostw Polski Radców Prawnych w Halowej Piłce Nożnej oraz wypełnione i podpisane oświadczenia określone w Regulaminie należy dostarczyć Organizatorowi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 kwietnia 2024 roku

            Szczegółowy Regulamin i porządek rozgrywek zostanie przesłany zainteresowanym Okręgowym Izbom Radców Prawnych, po przyjęciu wszystkich zgłoszeń.

Zachęcamy serdecznie  do wzięcia udziału w XV Jubileuszowej Edycji Mistrzostw będących jednocześnie okazją do szerszej integracji całego środowiska radcowskiego.

Wszelkich informacji w sprawach organizacyjnych udziela Pan Przemysław Kruk –

nr tel.  788-932-170, adres e-mail: przemekkruk1@wp.pl

Załączniki:

  1. WYCIĄG Z REGULAMINU ROZGRYWEK – XV Mistrzostw Polski Radców Prawnych w Halowej Piłce Nożnej Kielce 2024 – Zał. Nr 1 do zawiadomienia –- 1 plik

 

  1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do XV Mistrzostw Polski Radców Prawnych w Halowej Piłce Nożnej Kielce 2024 Zał. Nr 2 do zawiadomienia – 1 plik

 

  1. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA ZAWODÓW – Zał. Nr 3 do zawiadomienia –   1 plik

 

  1. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA MISTRZOSTW (OSOBA NIEGRAJĄCA) – Zał. Nr 3a do zawiadomienia -1 plik

 

https://oirp.bialystok.pl/wp-content/uploads/2024/01/zal.-nr-1-do-zawiadomienia-WYCIAG-Z-REGULAMINU-ROZGRYWEK-2024.docx
https://oirp.bialystok.pl/wp-content/uploads/2024/01/zal._nr_2_do_zawiadomienia_-_FORMULARZ_ZGLOSZENIOWY_2024.docx
https://oirp.bialystok.pl/wp-content/uploads/2024/01/zal._nr_3_do_zawiadomienia_-OSWIADCZENIE_UCZESTNIKA_ZAWODOW_2024.doc
https://oirp.bialystok.pl/wp-content/uploads/2024/01/zal.-nr-3a-OSWIADCZENIE-UCZESTNIKA-MISTRZOSTW-OSOBA-NIEGRAJACA-2024.docx
PN
WT
ŚR
CZW
PT
SOB
NIE
29
30
31
1
2
3
4
Events for 1st luty
Brak wydarzeń
Events for 2nd luty
Brak wydarzeń
Events for 3rd luty
Brak wydarzeń
Events for 4th luty
Brak wydarzeń
5
6
7
8
9
10
11
Events for 5th luty
Brak wydarzeń
Events for 6th luty
Brak wydarzeń
Events for 7th luty
Brak wydarzeń
Events for 8th luty
Brak wydarzeń
Events for 9th luty
Brak wydarzeń
Events for 10th luty
Brak wydarzeń
Events for 11th luty
Brak wydarzeń
12
13
14
15
16
17
18
Events for 12th luty
Brak wydarzeń
Events for 13th luty
Brak wydarzeń
Events for 14th luty
Brak wydarzeń
Events for 15th luty
Brak wydarzeń
Events for 16th luty
Brak wydarzeń
Events for 17th luty
Brak wydarzeń
Events for 18th luty
Brak wydarzeń
19
20
21
22
23
24
25
Events for 19th luty
Brak wydarzeń
Events for 20th luty
Brak wydarzeń
Events for 21st luty
Brak wydarzeń
Events for 22nd luty
Brak wydarzeń
Events for 23rd luty
Brak wydarzeń
Events for 24th luty
Brak wydarzeń
Events for 25th luty
Brak wydarzeń
26
27
28
29
1
2
3
Events for 26th luty
Brak wydarzeń
Events for 27th luty
Brak wydarzeń
Events for 28th luty
Brak wydarzeń
Events for 29th luty
Brak wydarzeń
Menu